Česky

Česky

English

menu
zavřít

Štěstí, zdraví, dlouhá léta...Tři králové vinšovali i na radnici

8. 1. 2018

Aktuality

19

Zlín – Tříkrálová družina, která putovala naším městem se zastavila i na radnici.

KMB 2018

Zlín – Tříkrálová družina, která putovala naším městem se zastavila i na radnici. Krále Kašpara, Melichara a Baltazara doprovázela koordinátorka Tříkrálové sbírky 2018 Pavla Romaňáková a ředitel zlínské Charity Vlastimil Vajďák. V náručí jednoho z králů si hovělo živé miminko Amálka, které připomínalo křesťanské vánoční poselství narození Spasitele.

Kroky mudrců z Východu s doprovodem vedly prvně k jesličkám do kostela svatého Filipa a Jakuba, poté směřovaly do sídla Zlínského kraje a svoji pouť družina zakončila na zlínské radnici. Po označení vchodových dveří budovy posvěcenou křídou nápisem C†M†B†2017 2018 a tříkrálovém vinšování přijali pozvání k posezení s náměstkyní primátora Kateřinou Francovou a náměstkem primátora Jiřím Korcem. Hlavním tématem přátelského setkání se staly ulice plné malých koledníků v pláštích a s korunkami na hlavách a pomoc potřebným. Jinými slovy tradičním zakončením vánočního času ve Zlíně Tříkrálovou sbírkou.

Vloni to byla historicky nejúspěšnější sbírka, tak já jí moc přeji, aby jí to vydrželo. A také, aby si lidé uvědomili, že je potřeba nejenom brát, ale i dávat, tam, kde je potřeba,“ uvedla Kateřina Francová, která i letos převzala nad sbírkou záštitu.

V loňském roce bylo na projekty Charity Zlín z Tříkrálové sbírky přiděleno 1.171.041,69 Kč, z toho téměř 600 tisíc na tzv. přímou pomoc. Forma přímé pomoci z veřejné sbírky může být podle slov koordinátorky sbírky Pavly Romaňákové například nákup elektrického vozíku, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, školních pomůcek, zdravotních postelí či matrací, ale třeba i proplacení lázní.

Finanční prostředky  z veřejné Tříkrálové sbírky hrají významnou roli právě v situacích, kdy se osoba nebo rodina ocitne v tíživé situaci, kterou není schopna sama finančně zvládnout. Ať už se jedná o věci nezbytné k životu či upevnění zdraví, kterými mohou býti i potřebné služby. Organizátorům i dobrovolníkům, kteří se koledy ve svém volném čase účastní patří velký dík,“ vzkázal náměstek primátora Jiří Korec.

Letos by měla jednotlivým sociálně potřebným pomáhat stejná finanční částka jako vloni, zbylé finance pak najdou využití v projektu Zahradní terapie zlepší mysl i náladu straších, méně pohyblivých seniorů a projektu Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice.

 

 

 

 

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru