Česky

Česky

English

menu
zavřít

Strážníci napříč republikou budou mít jednotné hodnostní označení

15. 10. 2018

Aktuality

246

Zlín - Na 49. pravidelném zasedání Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy (dále Kolegium) bylo přijato Prohlášení...

Ilustrační foto

Zlín - Na 49. pravidelném zasedání Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy (dále Kolegium) bylo přijato Prohlášení, které vede k jednotnému hodnostnímu označení strážníků v České republice.

Při přípravě Prohlášení bylo Kolegium osloveno Svazem měst a obcí České republiky, aby do Prohlášení zapracovalo také hodnostní značení i pro menší územní celky (města a obce). Kolegium proto rozšířilo své Prohlášení o hodnostní značení strážníků městských a obecních policií a doporučilo ředitelům a velitelům k přijetí v celé ČR.  O přijetí Prohlášení bylo informováno Policejní prezidium ČR i MVČR.

K Prohlášení přistoupilo 26 statutárních městských policií z celkového počtu 27 měst.

Cílem Prohlášení je snaha o zavedení jednotného hodnostního označení z důvodu sjednocení názvosloví tak, aby na všech obecních a městských policiích bylo označení jednotné a transparentní pro veřejnost a pro ostatní složky IZS. Například při zákonem stanovených krizových stavech nebo určených společenských akcích, kdy si obce/města mohou na základě veřejnoprávní smlouvy navzájem poskytnout strážníky, je stejné hodnostní značení strážníků jasným a přehledným identifikátorem jejich služebního zařazení. Řečeno velmi zjednodušeně – chceme, aby bylo občanům zřejmé, jaký strážník s nimi jedná,“ uvedl předseda Kolegia Milan Kladníček.

Platnost Prohlášení je od 1. ledna 2019 s přechodným zavedením do 1. ledna 2022 - tedy do data, kdy si většina MP bude připomínat 30 let od znovuobnovení činnosti městských policií ve městech.

Jedná se o historický okamžik pro všechny obecní policie, protože nikdy po dobu existence cca 150 let nedošlo k takovému jednotnému prohlášení.

Grafické znázornění hodnostního značení je přílohou této tiskové zprávy.

TZ MP Zlín

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru