Česky

Česky

English

menu
zavřít

Topná sezona? Žádné výpadky a méně smogu ve městě

9. 5. 2019

Aktuality

9

Zlín - Pokud průměrná denní teplota nesestoupí pod 13 stupňů dva dny po sobě a v těch následujících se neočekává ochlazení. Takové jsou legislativní podmínky...

Stanice Tepla Zlín

Zlín - Pokud průměrná denní teplota nesestoupí pod 13 stupňů dva dny po sobě a v těch následujících se neočekává ochlazení. Takové jsou legislativní podmínky pro ukončení topné sezony. V podmínkách Zlína k tomuto okamžiku dochází zpravidla v průběhu května. Přesto, že i v těchto dnech se akciová společnost Teplo Zlín stále stará o tepelnou pohodu svých zákazníků, už nyní lze končící sezonu hodnotit – spolehlivost na 100 procent. Odběratelé, tedy každá druhá zlínská domácnost, navíc za komfort zaplatí díky mírnější zimě méně než v minulém topném období.

„Během právě končící topné sezony jsme nezaznamenali žádnou poruchu způsobenou na naší straně, která by zapříčinila výpadek dodávek tepla. Pokud k ojedinělým omezením dodávek došlo, bylo to způsobeno výpadky na straně našich dodavatelů energií a vody. Námi spravovaná zařízení běžela na 100 procent. Potvrdilo se tak, že centrální zásobování teplem je komfortní a spolehlivý způsob vytápění,“ konstatoval ředitel městské společnosti Teplo Zlín Pavel Mačák. Celková délka potrubí, prostřednictvím kterého jsou dodávky zajištěny, přitom činí25 kilometrů. K tomu je potřeba ještě připočítat stovky výměníkových a objektových předávacích stanic.

„Udržet tak rozsáhlou síť si vyžaduje nejen pravidelnou údržbu, ale především postupné celkové rekonstrukce těch nejstarších částí celého systému. V loňském roce se nám například podařilo realizovat jednu z největších investic v historii společnosti – rekonstrukci rozvodů na Obecinách,“ říká Pavel Mačák. V této lokalitě jako v jedné z posledních byly ještě původní čtyřtrubní rozvody, které dodávaly teplo do ústředního topení i teplou vodu ze vzdálené centrální výměníkové stanice. Tyto byly nahrazeny moderním dvoutrubním systémem. Investice obsahovala i instalaci 64 nových předávacích stanic v jednotlivých bytových domech, což umožnilo uživatelům efektivněji hospodařit s dodávkami tepla.

Zima byla mírnější

Přesto, že topná sezona začala s ohledem na klimatické podmínky již 24. září loňského roku a trvá dosud, celkově zákaznici společnosti Teplo Zlín zaplatí méně. „Vzhledem k neustálým investicím do modernějších technologií, což zvyšuje efektivitu a možnosti individuální regulace, a také mírnějšímu průběhu celého topného období bez velkých mrazů, bylo spotřebováno méně energie,“ uvedl obchodní náměstek Jaroslav Kovařík. Právě spotřebovaná energie je přitom – na rozdíl od jiných způsobů vytápění – jediným nákladem. „U centrálního zásobování teplem nejsou na straně zákazníka potřeba žádné opravy, revize, kontroly, čištění a podobně,“ dodává obchodní ředitel.

Zákazníky městské společnosti Teplo Zlín navíc může „hřát“ i další fakt – využívají služeb nejvíce ekologického způsobu dodávek tepla a teplé vody. To, že zhruba polovina všech domácností ve Zlíně je napojena na systém centrální zásobování teplem, se projevuje na výrazné prevenci smogových situací. „Pro ilustraci uvádíme často jeden příklad. Jeden rodinný dům vytápěný starším kotlem na tuhá paliva vypustí do ovzduší stejné množství prachu jako teplárna při výrobě tepla pro 300 bytů,“ doplňuje Jaroslav Kovařík.

 

O společnosti

Hlavní činností společnosti Teplo Zlín, jejímž jediným akcionářem je statutární město Zlín, je distribuce tepelné energie – zajišťování dodávek tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody do objektů odběratelů. Teplo Zlín, a.s., zásobuje téměř 16 000 zlínských domácností prostřednictvím 124 výměníkových stanic a 374 objektových předávacích stanic o celkovém tepelném výkonu ve výši 244 MW. Celková délka tepelných rozvodů činí zhruba25 kilometrů.

 

TZ Tepla Zlín

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru