Česky

Česky

English

menu
zavřít

Trolejbusy opět začnou zastavovat u tenisových kurtů

2. 12. 2019

Aktuality

21

Zlín - Stavební rekonstrukce zastávky MHD ve Zlíně u tenisových kurtů na Vršavě je u konce. V pondělí 2. prosince bude upravená zastávka kolaudována a hned poté zde začnou zastavovat trolejbusy na linkách 4 a 5, případně i autobusy přímých linek 35 a 36.

Zlín - Stavební rekonstrukce zastávky MHD ve Zlíně u tenisových kurtů na Vršavě je u konce. V pondělí 2. prosince bude upravená zastávka kolaudována a hned poté zde začnou zastavovat trolejbusy na linkách 4 a 5, případně i autobusy přímých linek 35 a 36.

Rekonstrukce zastávek MHD Januštice-tenisové kurty byla součástí projektu zavedení trolejbusové dopravy do Zlína-Kostelce a k ZOO Lešná, který byl spuštěn na začátku června 2019. Pro úspěšné fungování projektu a čerpání dotací bylo mimo jiné nutné vybudovat zcela nový zastávkový záliv a nástupiště naproti obratišti trolejbusů Vršava, včetně přechodu a světelné signalizace s tlačítkem pro chodce. První etapu se podařilo realizovat začátkem září.

Následovala rekonstrukce zastávky Januštice-tenisové kurty v obou směrech jízdy, aby se zde zvýšila bezpečnost cestujících a umožnil plynulejší silniční provoz. Po dobu rekonstrukce zde vozidla MHD nezastavovala. Zastávka ve směru na Kostelec má nové zvýšené nástupiště, zastávka ve směru do centra Zlína získala kromě bezbariérového nástupiště také samostatný zastávkový záliv, takže stojící trolejbusy v tomto směru jízdy nijak neomezují provoz ostatních vozidel na příjezdové silnici do Zlína. V blízkosti zastávek funguje také přechod pro chodce s poptávkovou světelnou signalizací (chodci dostanou zelenou, když si stisknou tlačítko na stožáru semaforu). „Původní záměr byl budovat zastávky u tenisových kurtů a u točny Vršava najednou. Na popud obyvatel Vršavy ale byly dodatečně provedeny úpravy v projektové dokumentaci, a musela tak vzniknout stavba na etapy. Celá stavební část byla propojena s pořízením bateriových trolejbusů v hodnotě 115 milionů korun,“ řekl radní pro dopravu Michal Čížek.

„Zprovozněním rekonstruovaných zastávek se mnohým našim cestujícím z určité části čtvrti Vršava zkrátí docházkové vzdálenosti na trolejbus, obnoví se přímá dostupnost MHD ze sportovního a zábavního areálu na levém břehu Fryštáckého potoka. Řidiči trolejbusů budou mít v zastávkovém zálivu vytvořeny lepší podmínky pro automatické nasazování sběračů na troleje,“ uvedl ředitel Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Josef Kocháň. V souvislosti se zprovozněním rekonstruované zastávky přesunou pracovníci údržby vrchního vedení do zastávky Januštice-tenisové kurty speciální stříšky, které umožňují nasazování sběračů trolejbusů na vedení bez vystoupení řidiče z vozidla, což je potřebné při návratu bateriových trolejbusů z nezatrolejovaného úseku linek 4 a 5 v Kostelci. Při dosavadním zastavování na točně Vršava bylo automatické nasazování sběračů značně problematické a řidiči většinou museli nasazovat sběrače ručně.

Investorem nových zastávek a úprav na silnici bylo město Zlín, jak bylo dohodnuto ve smlouvě o partnerství k tomuto projektu v roce 2017. Přestože se projekt na zavedení trolejbusové dopravy do Kostelce, Štípy a k ZOO Lešná připravoval skoro dva roky, bylo nutno zavést v prvních měsících v oblasti Vršavy testovací režim linky. „Rád bych se všem obyvatelům za město Zlín omluvil. Bohužel až po mém nástupu do funkce začaly práce na vybudování zastávek akcelerovat. Museli jsme se vypořádat s velkými problémy, které se odrazily na celém stavebním projektu. Náš hlavní nepřítel byl čas, protože při nesplnění všech dotačních kritérií včetně vybudování nových zastávek u Vršavy hrozilo, že DSZO bude muset vrátit dotace ve výši cca 80 milionů korun. Chtěl bych touto formou poděkovat všem zúčastněným od projektantů přes zaměstnance města, kteří se na hektické přípravě podíleli, až po realizátora stavby Technické služby Zlín a v neposlední řadě i obyvatelům Vršavy, kteří nám poskytli cenné informace nebo pomoc například s umístěním staveniště,“ vysvětlil radní Michal Čížek.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru