Česky

Česky

English

menu
zavřít

Trolejbusy v Kostelci a Štípě uchrání ovzduší před více než tunou emisí

8. 8. 2019

Aktuality

9

Zlín - Ovzduší podél hlavních komunikací v Kostelci a Štípě bude se zavedením trolejbusové dopravy jako náhrady za autobusy uchráněno před 1,2 tuny plynných emisí za rok...

elektrobus.jpg

Zlín - Ovzduší podél hlavních komunikací v Kostelci a Štípě bude se zavedením trolejbusové dopravy jako náhrady za autobusy uchráněno před 1,2 tuny plynných emisí za rok. Takový je konkrétní ekologický dopad projektu, který byl v severovýchodní části Zlína spuštěn od 1. června 2019.

Nedávné zavedení trolejbusové dopravy do oblasti Zlína-Kostelce a Zlína-Štípy přináší obyvatelům této části města nejen pravidelnější a kratší intervaly mezi jednotlivými spoji MHD, ale rovněž významné snížení ekologické zátěže. Většina autobusů na původních linkách 34, 35 a 36 byla nahrazena trolejbusy, které zde mimo trakční vedení využívají elektrickou energii z baterií. Trolejbusy – na rozdíl od autobusů – nevypouštějí do ovzduší žádné plynné emise a výrazně nižší je také hladina hluku, který je s jejich průjezdem spojen.

„Nahrazením autobusů s naftovými motory bateriovými trolejbusy ušetříme ročně asi 168 tisíc kilometrů ujetých se spalovacími motory. Do Kostelce a Štípy jezdily převážně kloubové autobusy se spotřebou kolem 50 litrů nafty na sto kilometrů. Jejich nahrazením bateriovými trolejbusy se ročně uspoří zhruba 84 tisíc litrů nafty, což by v okolí těchto autobusových linek znamenalo vypuštění cca 1 262 kilogramů plynných emisí za rok. Plynné emise v místě jízdy trolejbusů jsou naproti tomu nulové,“ shrnul ekologický přínos zavedení trolejbusové dopravy do severovýchodní části Zlína ředitel Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Josef Kocháň. Lidé, kteří bydlí podél trasy linek MHD a zejména v blízkosti jejích zastávek, rozeznají také rozdíl mezi hlukovou zátěží, která byla spojena s autobusovou dopravou, a mnohem nižší hladinou hlučnosti elektricky poháněných trolejbusů.

Plynné emise vznikající v naftových motorech a vypouštěné výfukem do okolního prostředí jsou tvořeny především oxidy dusíku (NOx), tuhými znečišťujícími látkami (PM10), oxidem siřičitým (SO2) a amoniakem (NH3). Jejich přesné množství a složení se vypočítává podle jednotné celostátní metodiky.

Pro nákup sedmi nových bateriových trolejbusů pro dopravní obsluhu oblasti Kostelce a Štípy byla využita 85procentní dotace Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, poskytnutá prostřednictví Ministerstva pro místní rozvoj. Investice do těchto nových vozů dosáhla celkové výše 93,73 milionu korun, dotace činí 79,67 milionu korun. Zbytek zaplatila ze svých prostředků DSZO.

DSZO už má dnes představu i o tom, o jaké množství emisí by mohlo být čistější ovzduší v Otrokovicích, pokud bude realizován záměr na zatrolejování třídy Osvobození a Komenského ulice až k nadjezdu nad železniční tratí a na lince 55 budou nasazeny bateriové trolejbusy. V tomto případě by roční úspora představovala 119 tisíc autobusových kilometrů. U autobusových motorů stejného typu jako v prvním případě by to znamenalo uchránit ovzduší podél trasy linky ročně o 707 kilogramů plynných emisí, které by se rozptylovaly do okolí a které by částečně museli vdechovat do svých plic i obyvatelé města. Při nasazování autobusů s motory podle přísnějších technických norem by bylo množství emisí nižší, ale nikdy by v místě provozu vozidla nebylo nulové jako u trolejbusů. Realizace záměru na rozšíření trolejbusové dopravy v Otrokovicích se předpokládá v roce 2021.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru