Česky

Česky

English

menu
zavřít

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně slaví 20 let

6. 1. 2021

Aktuality

34

Zlín – 20 let od svého založení si připomíná Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Inaugurace v roce 2001, archiv UTB Zlín

Zlín – 20 let od svého založení si připomíná Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Z důvodu koronavirové pandemie si bude univerzita výročí připomínat převážně v on-line prostředí.

„Bohužel jsme museli od plánovaných akcí upustit, ale přesto pevně věříme, že se budeme moci setkat na podzim u příležitosti slavnostního otevření nově zrekonstruované auly,“ uvedla mluvčí univerzity Petra Svěráková.

Univerzita Tomáše Bati vznikla k 1. lednu 2001 vyčleněním Fakulty technologické, Fakulty managementu a ekonomiky a Kolejí a menz z brněnského Vysokého učení technického. Zákon o jejím zřízení podepsal tehdejší prezident Václav Havel v listopadu roku 2000. Na počátku měla dvě fakulty – Fakultu technologickou a Fakultu managementu a ekonomiky. Fakulta technologická byla založena už v roce 1969 jako součást Vysokého učení technického v Brně. Fakulty managementu a ekonomiky byla založena v roce 1995. Slavnostní inaugurace univerzity a jejího prvního, zakládajícího rektora prof. Petra Sáhy, se konala 16. května 2001.

„První oficiální požadavek na vznik univerzity ve Zlíně byl vznesen při představování volebního programu kandidáta na děkana tehdejší Fakulty technologické Petra Sáhy. Akademický senát fakulty technologické zvolil Petra Sáhu do druhého volebního období a touto volbou potvrdil jeho záměr začít budovat univerzitu ve Zlíně. V té době tady studovalo téměř 800 studentů,“ popisuje první kroky ke vzniku univerzity kancléřka UTB  Andrea Kadlčíková.

„Samotný vznik univerzity nebyl vůbec jednoduchý, byl to mnohastupňový proces schvalování na různých úrovních. Proběhly desítky jednání, při kterých bylo potřebné prokazovat, že Zlín univerzitu potřebuje a také, že má dostatečný potenciál, který ji v budoucnu zajistí mezinárodní prestiž,“ sdělil Petr Sáha, který stál u jejího zrodu.

„Zpočátku se uvažovalo o názvech jako například Valašská nebo Zlínská univerzita. Nakonec jsem ale zavolal Tomáši Baťovi jr. do Kanady a požádal ho o souhlas pojmenovat univerzitu po jeho otci. Byl velmi potěšen a ihned souhlasil,“ doplnil.

„Mnoho lidí se ptá, proč nepoužíváme v anglické verzi Univerzita Thomase Bati. Je to proto, že UTB je pojmenována po Tomáši Baťovi - zakladateli firmy, který měl české křestní jméno, stejně tak jako Tomáš Baťa Jr. Další potomci už mají anglické jméno Thomas,“ vysvětlil Petr Sáha.

Tomáš Baťa junior, syn zakladatele, byl poté prvním a dlouholetým předsedou Správní rady UTB a pomáhal vedení univerzity navazovat kontakty v zahraniční.

Dnes má Univerzita Tomáše Bati šest fakult. Počet studentů se za dvacet let téměř ztrojnásobil. V době vzniku měla přibližně 3 500 studentů, dnes jich má skoro deset tisíc. UTB je také jedním z největších zaměstnavatelů v kraji, pracuje zde přibližně tisíc zaměstnanců. Zároveň se stala nedílnou součástí Zlínského kraje.  

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí 198 studijních programů, z toho 68 v anglickém jazyce. Studuje zde téměř tisícovka zahraničních studentů z 61 zemí světa. Kromě Slovenska jsou tu studenti například ze Zambie, Ghany, Kolumbie, Filipín, Mexika nebo Vietnamu. Zlínská univerzita spolupracuje také s mnoha výzkumnými pracovišti po celém světě, zejména v rámci Evropské unie, ale rovněž v USA, v Kanadě, Rusku nebo Indii a Vietnamu.

„Za pomyslnou výkladní skříň Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně považuji bezesporu naše výzkumná centra, tedy Centrum polymerních systémů a Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií. Ta jsou pro  univerzitu nesmírně důležitá zejména kvůli dalšímu rozvoji vědy a tolik potřebnému propojení výzkumu s praxí. Jsou důkazem toho, že i ve Zlíně se dá dělat věda na světové úrovni,“ uvedl rektor Vladimír Sedlařík.

V průběhu 20 let univerzita zrekonstruovala nebo postavila několik objektů či areálů a zajistila tak infrastrukturu pro výuku i výzkum. Celkem na to vynaložila 2 843 mil. Kč. Stovky milionů korun byly věnovány také na excelentní technologické vybavení - stroje speciální přístroje potřebné k činnosti univerzity. Významným finančním zdrojem byly prostředky, které UTB získala v soutěži o projekty z Evropských fondů.

Více o UTB na: www.utb.cz

Zdroj: UTB

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru