Česky

Česky

English

menu
zavřít

Upravené sazby parkování ve městě jako jedna ze vznikajících změn

11. 9. 2019

Aktuality

153

Zlín – Nový ceník pro parkování, zvýhodněné parkování pro rezidenty nebo vznik záchytných parkovišť na okrajích města. To je pouze hrubý výčet změn, se kterými se řidič ve Zlíně může v budoucnu setkat.

Zlín – Nový ceník pro parkování, zvýhodněné parkování pro rezidenty nebo vznik záchytných parkovišť na okrajích města. To je pouze hrubý výčet změn, se kterými se řidič ve Zlíně může v budoucnu setkat. Prvotní změna se týká právě zmíněné úpravy ceníku v parkování, který by měl vyjít v platnosti od 1. října 2019.

Rozhodnutí o zvýhodnění krátkodobého parkování bude záležet na Radě města Zlína, která má zvýhodnění ve svém programovém prohlášení a tímto návrhem by se měla zabývat na zasedání 23. září. Celá změna přinese zvýhodnění krátkodobého parkování v centru města, čímž dojde k rychlejšímu uvolnění parkovacích ploch. V budoucnosti pak přibydou ulice se zpoplatněným parkováním, jako je náměstí T. G. M., ulice Hradská nebo třída T. Bati. Řidiči parkující do 30 a 60 minut budou mít výhodnější tarif, naopak za dlouhodobější stání si připlatí.

„Cílem bude, aby si lidé mohli ve městě vyřídit potřebné záležitosti a následně uvolnili místo dalším. Nechceme, aby v centru stála auta déle než je nezbytně nutné, navíc do MHD dává město zhruba 140 milionů za rok jako kompenzaci veřejné služby,“ vysvětlil radní přes dopravu Michal Čížek.

S úpravou parkovného souvisí i navádění aut na volná místa pomocí navigačních tabulí, kde budou nabíhat informace o kapacitě parkovišť a současně navedou auta na dosud volná místa. Současně budou všechna městská parkoviště osazena závorovým systémem. „Jde o přípravu nového závorového a navigačního systému. Chceme v praxi vyzkoušet, jaký bude mít nový ceník parkovného dopad na obrátkovost aut na parkovištích, v ulicích města a případný dopad na vytížení MHD,“ řekl Michal Čížek.

Město plánuje vystavit záchytná parkoviště na okraji krajského města, která mohou pomoci vyklidit centrum od aut, a tím i ulevit obyvatelům. Jedná se o tzv. systém park and ride, který prakticky znamená, že lidé mohou svá vozidla ponechat bezplatně nebo za minimální cenu na těchto parkovištích a dál mohou cestovat MHD, vlakem nebo na kole. V současnosti jsou zvažována tři lokace: Příluky, Vršava a Malenovice, přičemž první dvě jsou již v přípravné fázi.

Další myšlenkou pro ucelení všech jednotlivých změn je zavedení rezidentních zón pro obyvatele dotčených ulic za výrazně nižší sazbu, než je tomu u běžných řidičů. Obyvatelé si teď nově budou moci na Technických službách zažádat o roční parkovací kupón, musí se však prokázat majetkovým vztahem k vozidlu a trvalým bydlištěm v dané lokalitě.

„Zavádíme roční zvýhodněné rezidentní stání pro občany, kteří si budou moci za velmi výhodných podmínek koupit roční parkovací kupón a budou tak moci parkovat na své ulici, kde mají trvalé bydliště. Ovšem bez garance parkovacího místa. Výhodou však pro ně je, že mohou parkovat u svého domu, bez starostí o placení parkovného. Nemusí vybíhat ven a prodlužovat si dobu parkovaní. Jde o nejrychlejší krok, který nyní můžeme udělat, abychom zvýhodnili rezidenty oproti ostatním,“ přiblížil radní pro dopravu. Rezidentní ulice ve městě jsou téměř všechny, kde je parkovací automat, výjimku tvoří ulice Hradská.

„Také chystáme pilotní projekt  - modré zóny ulice Sadová, kde si chceme v praxi osahat, jak bude tento systém funkční a co přinese místním obyvatelům. K tomu bude však nejdříve potřeba vytvořit projekt, ke kterému se mají vyjádřit dotčené orgány. Chci tento projekt zadat na začátku roku 2020,“ nastínil Michal Čížek.

Podstatným bodem změn je i úprava pravidel pro vyhrazené stání, která jsou již v platnosti od dubna tohoto roku „Hlavní myšlenkou je, že jsme chtěli narovnat pravidla v parkování, kdy v těchto případech docházelo někdy ke zneužívání. Zamezili jsme tak tomu, aby tady někdo měl vyhrazené parkování, pokud není invalida,“ popsal Michal Čížek s dodatkem, že pro spoluobčany, kteří jsou vozíčkáři, bude nabídnuta služba pomoci s vyplněním žádosti s platností 4 let místo původních dvou. „Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu ke zrušení vyhrazeného stání pro ZTP nebo ZTP/P, stane se z takového místa obecné stání pro invalidy,“ doplnil radní pro oblast dopravy.

Plánovaných úprav je opravdu hodně, na své si přijdou také obyvatelé již nyní auty přeplněných jižních Svahů. Prvotně bude zaveden zákaz stání vozidel nad 5 m na Podlesí a na Honech. V budoucnu by se mohly vybudovat parkovací domy na ulici Středová a pod I. segmentem. Studie na tyto parkovací domy je již zadaná. Ve hře pro toto využití je také prostor po zbouraném torzu jako dočasné parkoviště.

„Nechceme dělat nějakou novou koncepci, která může trvat i tři roky. Na otázky jak s dopravou ve Zlíně do budoucna má totiž odpovědět plánovaný strategicky dokument tzv. SUMP (plán udržitelné městské mobility).  Podnikáme určité kroky už teď, které jsou navíc v souladu s platnou strategií dopravy, a to generelem dopravy. To znamená, že co šlo, jsme již začali uskutečňovat,“ komentoval novinky radní přes dopravu Michal Čížek. Podle něj jde o uvedené vyhrazená parkovací stání, nový ceník, zadání studie na parkoviště park and ride, hledání lokalit v bližším perimetru centra pro další parkoviště atd. „Důležité je vědět, jakého cílového stavu chceme dosáhnout a pak tyto kroky postupně naplňovat,“ zdůraznil radní pro dopravu ve Zlíně.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru