Česky

Česky

English

menu
zavřít

Ve vodárnách se místo dohody házely klacky pod nohy

2. 6. 2021

Aktuality

15

Zlín - Město Zlín se intenzivně snaží vrátit vodu do rukou měst a obcí. Na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (dále jen „VAK“) měl být na návrh města Zlína udělen strategický pokyn představenstvu, jehož cílem byla změna současného provozního modelu a to bez negativního vlivu na aktuální cenu vody a zároveň se nesmí snížit investiční prostředky VAKu do vodárenské infrastruktury.

vakzlin-724x455.jpg

Zlín - Město Zlín se intenzivně snaží vrátit vodu do rukou měst a obcí. Na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (dále jen „VAK“) měl být na návrh města Zlína udělen strategický pokyn představenstvu, jehož cílem byla změna současného provozního modelu a to bez negativního vlivu na aktuální cenu vody a zároveň se nesmí snížit investiční prostředky VAKu do vodárenské infrastruktury. Před tímto bodem jednání však odešli někteří akcionáři včetně odpůrců současného provozního modelu. Valná hromada se tak stala neusnášeníschopnou.

V úterý 25. 5. 2021 se konala valná hromada společnosti VAKu, která je nejvyšším orgánem této společnosti a zároveň i forum pro setkání všech akcionářů. Na programu bylo 8 bodů, které se týkaly například výsledků hospodaření VaKu, změny stanov  nebo  schválení účetní uzávěrky společnosti.

Jedním z bodů jednání byl pokyn, který předložilo statutární město Zlín, aby valná hromada VaKu Zlín uložila představenstvu téže společnosti povinnost realizovat veškeré kroky k získání vlastnické kontroly nad provozováním vodohospodářské infrastruktury a ukončení provozního modelu se současným provozovatelem, jímž je společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s..

Návrh statutárního města Zlína však na jednání valné hromady nebyl vůbec projednán. Město Zlín nenašlo bezpečný způsob, jak vstoupit do probíhajícího soudního sporu, který je aktuálně řešen mediací. Proto chceme pomocí udělení strategického pokynu představenstvu společnosti VAK podpořit aktivitu Otrokovic a Fryštáku jako účastníků této mediace a zároveň tak deklarovat zájem města Zlína jako největšího akcionáře ukončit současný provozní model a vrátit tak vodu na Zlínsku do rukou měst a obcí. Někteří zástupci akcionářů však opustili těsně před zahájením projednávání tohoto bodu jednání valné hromady, díky čemuž se tato stala neusnášeníschopnou a její jednání tak muselo být ukončeno. Je s velkým podivem, že z jednání odešli právě akcionáři, kteří dlouhodobě provozní model s Moravskou vodárenskou ve VAKu kritizují, ale nyní snahu statutárního města Zlína o jeho odstranění nepodpořili, resp. přímo znemožnili tím, že z jednání odešli. Přitom ještě dlouho po ukončení jednání zůstávali v předsálí,“ sdělil k nastalé situaci primátor Zlína, Jiří Korec. Postup části akcionářů se tak zdá jako vysoce tendenční.

Jelikož valná hromada byla ukončena před projednáním všech bodů jejího jednání, bude nyní svolána náhradní valná hromada, na které bude návrh statutárního města Zlína projednán. „Opětovné svolání jednání valné hromady sebou ovšem nese nemalé náklady, které uhradí v konečném důsledku i ti, kteří tento stav nezapříčinili,“ zakončil Jiří Korec

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru