Česky

Česky

English

menu
zavřít

Ve Zlíně se uskutečnila Konference konzervátorů-restaurátorů 2023

14. 9. 2023

Aktuality

120

Zlín – Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati, hostila v prostorách auly 31. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů 2023. 

Mimo soukromých restaurátorů, konzervátorů-restaurátorů paměťových institucí, památkářů, zástupců českých univerzit, přírodovědců i odborníků dalších příbuzných profesí se konference zúčastnila řada významných osobností, představitelů Zlínského kraje, města Zlína a dalších institucí. V pestrém odborném programu prezentovala zlínská konference nové trendy a příklady správné praxe z nejrůznějších oblastí péče o naše kulturní dědictví.

„Na programu konference byl široký výčet témat, který svědčí o rozmanitosti nejrůznějších konzervátorsko-restaurátorských specializací, které jsou spojené zvláště s péčí o muzejní sbírky. Ukázal na nutnost neustále mezioborové spolupráce, vedení diskuzí a hledání společného konsensu při stanovení optimálních konzervátorsko-restaurátorských zásahů. Všem organizátorům, kteří se podíleli na vysoké úrovni konference, péči o hosty i prezentaci Zlína patří velké poděkování,“ uvedla Martina Hladíková, náměstkyně primátora města Zlína pro kulturu, která převzala nad konferencí záštitu.

Přednášející představili nové postupy a prostředky určené pro ošetření a dlouhodobé uchovávání předmětů movitého i nemovitého kulturního dědictví, stejně tak i příklady konzervátorských zásahů. S  přítomnými se například podělili o zkušenosti s restaurováním cínových artefaktů, konzervováním souboru archeologických nálezů či metodikou konzervování archeologických textilií. Jeden z příspěvků si připravilo i Centrum polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, které nastínilo možnosti spolupráce i své služby. Konference dala prostor i problematice mikroorganismů v prostředí archivů – zdravotní rizika a možnosti prevence – nebo tématu udržitelné způsob zajištění mikroklimatu v muzeích. Nechyběli ani příspěvky týkající se nových technologií a vývojových metod. Zmínily přednosti a nedostatky digitální 2D a 3D dokumentace či seznámení příkladů nebo příklad restaurování transparentních papírů před digitalizací.

Kromě přednášek a výměny zkušeností byly na programu konference i odborné exkurze do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Baťova památníku a Baťova mrakodrapu.

Konferenci konzervátorů-restaurátorů upořádalo Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. a za podpory Ministerstva kultury ČR, Zlínského kraje, statutárního města Zlína, 14│15 Baťova institutu, p. o. a Českého výboru ICOM.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru