Česky

Česky

English

menu
zavřít

Veřejnost bude ještě více zapojena do chodu města

26. 8. 2021

Aktuality

14

Zlín - Hned na několik změn a novinek se mohou od září těšit občané, kterým není fungování města lhostejné.

Zlín - Hned na několik změn a novinek se mohou od září těšit občané, kterým není fungování města lhostejné. Setkávání primátora města Zlína s občany v rámci pravidelného pořadu „Na Slovíčko s primátorem Jiřím Korcem se z online prostředí posune i k osobnímu kontaktu. Veřejnost bude nově moci získávat informace ke strategickým projektům města z úst odborníků a inovace se dočká i setkání zástupců města s občany v jednotlivých městských a místních částech.

Novinkou pro občany Zlína bude možnost seznámit se s významnými a strategickými projekty města. Na těchto setkáních budou projekty představovat zpravidla odborné autorské týmy jednotlivých projektů. První setkání bude na téma Velké kino a uskuteční se ve středu 8. 9. v kulturním institutu Alternativa. Na setkání bude přítomen primátor Jiří Korec a vítězný návrh představí samotný autorský tým re: architekti. Návštěvníci budou moci v rámci diskuze hovořit i se zástupci soutěžní poroty, která vybrala finální návrh projektu. Bude vystaveno i všech šest soutěžních návrhů včetně detailně propracovaných modelů, které vznikly z netradičního procesu, tzv. soutěžního dialogu, během kterého se jednotlivé návrhy postupně formovaly.

Myslím, si, že je špatně, aby město realizovalo nákladné projekty, které jsou pak negativně přijaty občany. Naopak by se občané měli těšit, až budou tyto projekty dokončeny a začnou jim sloužit. Proto se chci s občany k významným projektům potkávat, abychom vyvrátili případné mýty a polopravdy a občané města měli prostor se zeptat na to, co je zajímá, nebo řekli, z čeho mají u daného projektu obavy,“ sdělil primátor Jiří Korec. Další setkání se plánují například na téma rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky nebo urbanistického návrhu na využití plochy pod sportovní halou.

Pravidelná setkávání primátora s občany se díky zlepšené epidemiologické situace přesouvají z online prostředí i do osobní roviny. Od září tak budou setkání probíhat v obřadní síni na radnici. Zároveň bude pořad i nadále vysílán online prostřednictvím facebookové stránky zlin.eu. V rámci pořadu „Na slovíčko s primátorem Jiřím Korcem“ odpovídá primátor na dotazy či podněty zaslané předem na email naslovicko@zlin.eu, nebo položené v průběhu setkání. Další setkání se uskuteční ve čtvrtek 23. září od 16 hodin v obřadní síni radnice.

Potěšilo mě, že první dva díly pořadu Na slovíčko měly pozitivní ohlas. Občané ocenili, že dostali odpovědi na otázky, které je zajímaly. Přímý kontakt s občany a získání zpětné vazby, je podle mně velmi důležité. Těším se, že se budeme moci konečně setkat osobně, avšak vždy za dodržení aktuálních hygienických opatření,“ popsal primátor Jiří Korec.

Upraven bude i formát setkávání s občany v městských a místních částech. Před každým setkáním, které probíhá v sálech a pořizuje se z něj zápis, budou nově naplánovány neformální hodinové procházky v dané lokalitě, které se však uskuteční v závislosti na počasí. „Trasa procházky bude naplánována zaměstnanci kanceláří místních částí tak, abychom prošli nejvíce problematická místa v dané lokalitě a mohli pak o nich lépe diskutovat na oficiální části setkání v sále. Tato místa mohou navrhnout sami občané právě prostřednictvím kanceláře dané místní části. Podle mě je nejlepší problém vidět, než o něm mluvit jen od stolu,“ zakončil primátor.

Kromě zmíněných novinek město Zlín již dříve zavedlo aplikaci „Mobilní rozhlas“, díky které mohou občané zasílat podněty k vyřešení jednotlivých problémů a zároveň v ní naleznou i informace o dění ve městě.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru