Česky

Česky

English

menu
zavřít

Veřejnost magistrátu sdělila vlastní náměty rozvoje města

20. 11. 2020

Aktuality

19

Zlín - Město Zlín zpracovává Strategii rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030, která se zaměří na budoucí rozvoj města. Strategie Zlín 2030 se zpracovává se zapojením...

zlin.jpg

Zlín - Město Zlín zpracovává Strategii rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030, která se zaměří na budoucí rozvoj města. Strategie Zlín 2030 se zpracovává se zapojením zástupců politické reprezentace města, pracovníků Magistrátu města Zlína, zástupců významných organizací a institucí ve městě, odborných expertů a veřejnosti.

Od 16. 10. do 30. 10. 2020 měla veřejnost možnost zasílat své připomínky a náměty k analytické část, v rámci které byla sbírána data o městě Zlíně. Tato data vychází ze statistik, studií, koncepcí, od občanů, podnikatelů, osobností a stakeholderů, členů pracovních skupin a podobně a byla zpracována analýza současného stavu města v šesti tematických oblastech. Jde o témata: Územní plánování a urbanismus, Kvalita života, Vzdělávání, Bezpečnost, Doprava a technická infrastruktura, Vstřícné město. Na závěr této první části strategie byly nejpodstatnější zjištění o městě zpracovány do SWOT analýz – definování silných, slabých stránek města, příležitostí a hrozeb pro město. Z této první analytické části bude vycházet část návrhová, v rámci které bude definována vize města a se členy pracovních skupin budou navrhovány opatření a projekty, které povedou k naplnění vize města.

Od veřejnosti město obdrželo 17 připomínek. 10 k oblasti Doprava a technická infrastruktura, 3 k oblasti Vstřícné město, 2 k oblasti Vzdělávání a 2 připomínky k oblasti Kvalita života).

V rámci oblasti dopravy ve městě veřejnost doporučuje zaměřit se na rozvoj alternativní dopravy a tyto způsoby dopravy (převážně na krátké vzdálenosti), jako je chůze, jízda na kole a přeprava MHD, dostatečně propagovat.

Jedna oblast připomínek se vztahovala k posílení cyklistické dopravy:

Další okruh připomínek se vztahoval k rozvoji MHD:

Jedním z doporučení bylo také zabývat se možným prodloužením železniční trati do Valašské Polanky, jako námět ke zlepšení železničního napojení regionu.

V rámci oblasti Vstřícné město veřejnost navrhuje zatraktivnit Zlín pro lidi (občany i turisty), aby byl více "cool". Propagovat a přilákat lidi i na jiné cíle než na ZOO Zlín, např. na Bistrotéku, Blok 12, Památník, PUOR, mrakodrap. V rámci cestovního ruchu dále věnovat pozornost ubytovacím standardům ve městě ve vztahu k cenové politice turistických ubytovacích zařízení. V oblasti rozvoje podnikání by dle doporučení veřejnosti mělo město zaujmout pozici business development manažera lákajícího do Zlína IT firmy, např. z Brna pro nové pobočky ve městě.

V rámci oblasti Vzdělávání občané doporučili uzpůsobit vzdělávání dynamicky se měnícím potřebám zaměstnavatelů, naučit žáky pružnosti a schopnosti se neustále učit a rozšířit nabídku volnočasového vzdělávání pro dospělé, např. v oblasti kreativních průmyslů.

Mezi náměty byla také doporučení sledovat vývoj města v oblasti kvality života (např. dle ukazatelů na www.obcevdatech.cz/zlin a na změny reagovat a přilákat zejména mladé lidi pro studium VŠ.

Náměty na rozvoj města budou diskutovány členy pracovních skupin v rámci návrhové části. Děkujeme občanům, kteří se vyjádřili a zaslali své připomínky. Po dokončení návrhové části bude mít veřejnost opět možnost vyjádřit se k navrženým opatřením, popř. projektům prostřednictvím připomínek.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru