Česky

Česky

English

menu
zavřít

Věřejnost může připomínkovat dokument „Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030“

21. 5. 2021

Aktuality

27

Zlín – Statutární město Zlín připravilo významný dokument zaměřený na budoucí rozvoj města pod názvem „Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030“.

Foto. JSFABB

Zlín – Statutární město Zlín připravilo významný dokument zaměřený na budoucí rozvoj města pod názvem „Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030“.

Nyní zve odbornou i laickou veřejnost, aby finální dokument připomínkovala. Tuto možnost má od 21. do 31. května 2021 do 12 hodin. Navíc ve středu 26. května 2021 od 16 do 18 hodin se uskuteční online veřejné projednání strategie.

Podrobnosti vztahující se k finální verzi Strategie obsahují tyto dokumenty

Strategie rozvoje bude sloužit jako nástroj pro koordinaci aktivit vedoucích k rozvoji města. Vychází ze současných potřeb území, identifikuje silné a slabé stránky města i jeho příležitosti a ohrožení, stanovuje směr a cíle jeho dalšího vývoje, zaměřuje aktivity města na řešení jeho problémů a určuje priority města do roku 2030.

Návrh finální podoby dokumentu Strategie Zlín 2030 se skládá z Hlavního dokumentu (hlavní analytická zjištění, návrhová část, implementační část) a podrobné Analytické části.

Další informace k rozvojové strategii i detaily připomínkování jsou součástí přílohy této tiskové zprávy.

 

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru