Česky

Česky

English

menu
zavřít

Vítězný návrh na proměnu náměstí Míru. Jak se vám líbí?

21. 2. 2019

Aktuality

47

Zlín – Nové povrchy, nová prostranství, nové pódium, nově řešená zeleň, ale přitom i více parkovacích míst a případně i nové budovy… zásadní proměna čeká náměstí Míru ve Zlíně. Modernizovat se bude...

Vizualizace náměstí Míru. Zdroj: atelier P.P. Architects s.r.o., Brno

Zlín – Nové povrchy, nová prostranství, nové pódium, nově řešená zeleň, ale přitom i více parkovacích míst a případně i nové budovy… zásadní proměna čeká náměstí Míru ve Zlíně. Modernizovat se bude s největší pravděpodobností podle návrhu atelieru P.P. Architects s.r.o., který zvítězil ve veřejné anonymní soutěži.

„Dle hodnocení poroty představuje tento návrh nejvhodnější způsob využití řešeného území jak z hlediska rozsahu a rozmístění zástavby, tak s ohledem na vymezení čitelné a využitelné struktury veřejných prostranství,“ uvedla ve svém hodnocení odborná porota. S autory návrhu bude nyní radnice jednat o uzavření smlouvy na projekční práce, samotná proměna náměstí Míru by mohla začít v roce 2021 a dokončena o rok později, náklady se odhadují na stovky milionů korun.

Náměstí Míru je pro Zlín zásadním místem. Odehrávají se zde nejvýznamnější společenské akce, od různých koncertů, soutěží, setkání po třeba vánoční jarmark. Poslední rekonstrukcí prošlo před více než 30 lety a jeho současná podoba neodpovídá provozním ani estetickým požadavkům současnosti.

Do dvoukolové veřejné soutěže, kterou vyhlásila radnice v minulém roce, bylo doručeno celkem 24 návrhů. Odborná porota z nich do druhého kola vybrala šest, ze kterých vzešel vítěz. „Vzhledem k počtu doručených návrhů je zřejmé, že termín vyhlášení soutěže nebyl špatný, jak někteří kritizovali. Tím, že máme vítězný návrh, můžeme zahájit již konkrétní jednání o možnostech spolufinancování první etapy rekonstrukce náměstí ze soukromých zdrojů,“ řekl primátor Jiří Korec.

Celý proces veřejné soutěže byl veden pod dohledem České komory architektů. „ Jsem rád, že se město opět vrátilo k principu veřejných soutěží, protože je to zvláště u významných veřejných investic jediný postup, který je transparentní a zvolený na základě kolektivního odborného posouzení. Výstupem tak není jeden projekt, ale široká škála doručených návrhů, které prověřují rozličné možnosti a ze kterých porota složená ze zákona z převahy odborníků vybírá nejvhodnější návrh,“ konstatoval Ivo Tuček, vedoucí Oddělení prostorového plánování magistrátu a člen odborné poroty.

Dle zadání neřešily soutěžní návrhy pouze samotné náměstí Míru, ale také přilehlé okolí včetně ulic Rašínovy, Bartošovy a prostoru pod kostelem svatého Filipa a Jakuba. Součástí vítězného návrhu je rozpracovaná i možnost podzemního parkování pod plochou náměstí.

Diskuze nejen odborné veřejnosti může vyvolat návrh na zastavění části zelené plochy podél třídy T. Bati domovním blokem.  „Tuto možnost jsme v soutěžních podmínkách záměrně nevylučovali. Zajímavé je, že z došlých návrhů počítala s nějakou formou zástavby naprostá většina,“ upozornil Ivo Tuček. Současně ale dodal, že v blízké době je výstavba domů v této ploše nemožná vzhledem k platnému územnímu plánu. Soutěžní návrhy tak představují podobu náměstí v první i druhé fázi výstavby, přičemž druhou fázi je potřeba brát jako výhledovou.

Porota, která došlé návrhy hodnotila, byla složena z odborníků různého zaměření a přístupů, nicméně jejich společným průsečíkem byl Zlín a téma veřejného prostoru. „Tato kombinace se ukázala správnou a posuzování probíhalo věcně a konstruktivně,“ konstatoval náměstek primátora Miroslav Adámek. Odborná část poroty byla tvořena architektkou Yvette Vašourkovou (CCEA/MOBA), Adamem Gebrianem, známým kritikem a propagátorem architektury se zlínskými kořeny, v Austrálii působícím krajinářem Vladimírem Sittou, architektem Svatoplukem Sládečkem (New Work Studio), hlavním architektem Hradce Králové Petrem Brůnou a architektkou Marcelou Steinbachovou (SKUPINA).

Výsledky veřejné soutěže mohly být ještě v zákonné lhůtě rozporovány námitkami. Ty však nepřišly. „Počítáme nyní s důkladným představením budoucí podoby náměstí Míru veřejnosti. V dohledné době proběhne veřejná výstava doručených návrhů, předběžně počítáme s výstavními prostory ve zlínském zámku. Chtěli bychom, aby se do debaty o podobě našeho hlavního náměstí zapojila široká veřejnost a měla možnost posoudit návrhy, vzešlé ze soutěže a při prezentaci měli občané možnost diskutovat s autory vítězných návrhů. O všech dalších krocích a postupu přípravných prací budeme  pravidelně informovat,“ prohlásil náměstek primátora Pavel Brada.

Výsledky veřejné soutěže na obnovu náměstí Míru ve Zlíně:

1. cena: atelier P.P. Architects s.r.o., Brno

Ing. arch. Pavel Pekár

Ing. arch. Jan Procházka

Bc. Ada Hermanová

Bc. Bohdana Nytrová

Ing. Marek Holán

2. cena: ATELIER 111 architekti s.r.o., Praha

Bc. Barbora Ditzová

Ing. arch. Veronika Indrová

Ing. arch. Jiří Weinzettl

3. cena: Ing. Arch. Jindřich Nový a TRANSPARENT studio s.r.o., Praha

Ing. arch. Jindřich Nový

Ing. Tomáš Jeníček

Ing. et Ing. arch. Markéta Strnková

Ing. arch. Eva Ličmanová

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru