Česky

Česky

English

menu
zavřít

Vlastníci kulturních památek mohou žádat o dotace

6. 10. 2021

Aktuality

19

Zlín - Ministerstvo kultury připravuje vyhodnocení aktivity jednotlivých historických měst v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

jsf-abb--c--004.jpg

Zlín - Ministerstvo kultury připravuje vyhodnocení aktivity jednotlivých historických měst v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. V rámci tohoto vyhodnocení bylo statutární město Zlín požádáno o zpracování anketního dotazníku pro rok 2022, který je nezbytným podkladem pro čerpání státní podpory.

„Zařazení do anketního dotazníku na rok 2022, který je město povinno poskytnout Ministerstvu kultury ještě v letošním roce, umožní vlastníkům kulturních památek ucházet se o finanční podporu při jejich obnově v roce 2022 pouze tehdy, budou-li tyto akce dobře připraveny,“ vysvětlila Eva Ryndová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče. 

Do anketního dotazníku mohou být proto zařazeny pouze ty akce, u kterých bude v den odevzdání podkladů prokázána projekční připravenost, připravenost z hlediska souladu se zájmy ochrany kulturní památky dle památkového zákona, připravenost akce dle stavebního zákona včetně podkladu o finanční náročnosti obnovy. Město Zlín již informovalo potenciální žadatele dopisem. 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru