Česky

Česky

English

menu
zavřít

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jak na to?

17. 10. 2017

Aktuality

27

Zlín - Na území města Zlína je 74 volebních okrsků a stejný je i počet volebních místností. V pátek 20. října bude možné volit od 14 do 22 hodin, v sobotu 21. října...

Volby do PS Parlamentu ČR se uskuteční 20. a 21. října

Zlín - Na území města Zlína je 74 volebních okrsků a stejný je i počet volebních místností. V pátek 20. října bude možné volit od 14 do 22 hodin, v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin. Ve volební místnosti musí každý volič prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku podle místa trvalého pobytu ve Zlíně, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá Magistrát města Zlína na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

O hlasy voličů se ve Zlínském kraji uchází 24 politických stran, hnutí či koalic. Ve Zlínském kraji může být uvedeno na kandidátní listině maximálně 22 kandidátů.

 

Informace k hlasovacím lístkům:

Voliči obdrží hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky společně s informací o způsobu hlasování nejpozději do 3 dnů přede dnem voleb, tj. do 17. října 2017.

Při volbách do Poslanecké sněmovny zajišťuje roznos Česká pošta, s. p. Obálky s hlasovacími lístky jsou označeny jménem a příjmením voliče, adresou trvalého pobytu. Voliči na obálce také naleznou informace o místě a sídle jejich volební místnosti.

Voliči, kteří nemají dostupnou nebo dostatečně označenou poštovní schránku, takže jim nebudou moci být předány hlasovací lístky, mohou o ně požádat okrskovou volební komisi ve volební místnosti.

V případě, že voliči hlasovací lístky nebyly doručeny, přestože má řádně označenou poštovní schránku, může se s reklamací obrátit na Českou poštu: telefonní kontakt 954 390 399, v čase 8 do 18 hodin.

Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Vzhledem k tomu, že politické strany, politická hnutí nebo koalice mohou kandidovat pouze v některých krajích, nemusí být číselná řada na dodaných hlasovacích lístcích úplná. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu.

Úprava hlasovacího lístku:

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu ve Zlínském kraji pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017:

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)

Řád národa – Vlastenecká unie

Česká strana sociálně demokratická

ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…

Strana svobodných občanů

Strana zelených

Sdružení pro republiku - Republikánská strana Miroslava Sládka

ANO 2011

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Česká pirátská strana

TOP 09

Blok proti islamizaci - Obrana domova

Občanská demokratická aliance

Občanská demokratická strana

Dělnická strana sociální spravedlnosti

Komunistická strana Čech a Moravy

Cesta odpovědné společnosti

SPORTOVCI

REALISTÉ

Strana Práv Občanů

Dobrá volba 2016

Radostné Česko

Referendum o Evropské unii

 

Odkaz na mapovou aplikaci města Zlína, která umožňuje vyhledání volební místnosti podle místa bydliště. Hned po skončení voleb zde budou umístěny i výsledky politických stran a hnutí v jednotlivých okrscích.

http://marushka.zlin.eu/marushka/default.aspx?ThemeId=15

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru