Česky

Česky

English

menu
zavřít

Volit můžete bez obav

1. 10. 2020

Aktuality

14

Zlín - Hned trojí hlasování čeká na obyvatelé Zlína, kteří o nadcházejícím víkendu 2. a 3. října vyrazí k volebním urnám Jako v celém Zlínském kraji se i zde bude rozhodovat...

p1010090.jpg

Zlín - Hned trojí hlasování čeká na obyvatelé Zlína, kteří o nadcházejícím víkendu 2. a 3. října vyrazí k volebním urnám Jako v celém Zlínském kraji se i zde bude rozhodovat o složení krajského zastupitelstva. Přímo ve Zlíně se však budou konat také volby do Senátu Parlamentu ČR a uskuteční se také místní referendum v otázce vodárenství.

 „Ačkoliv budou tyto volby kvůli situaci s Covid-19 bezesporu jiné, můžu ubezpečit voliče, že díky zvoleným opatřením bude riziko nákazy při odevzdávání volebního hlasu minimální. Kombinace opatření má chránit jak voliče, tak členy volebních komisí.  Za sebe bych byl rád, aby se občané se zúčastnili voleb v co největším počtu,“ řekl primátor Jiří Korec.

K minimalizaci rizika při volbách přijal zlínský magistrát řadu opatření: „U vstupu do volební místnosti budou připraveny dezinfekce na ruce pro voliče i členy okrskových volebních komisí, kteří také budou pravidelně dezinfikovat společné prostory a zařízení jako madla, kliky, pera a prostory na úpravu hlasovacích lístků. Ve volebních místnostech budou vyznačeny, tam kde to bude možné, doporučené odstupy od okrskové volební komise. Členové komisí budou vybaveni rouškami. Přijali jsme i řadu dalších opatření a tak věřím, že jsme na bezpečný průběh voleb dobře připraveni,“ upřesnil Tomáš Lang, tajemník zlínského úřadu.

S ohledem na souběh dvou voleb a referenda přistoupil Magistrát města Zlína k navýšení členů některých okrskových volebních komisí.

„Celkem se na přípravě a zdárném průběhu voleb podílí více než pět set členů okrskových komisí, z čehož je 74 zapisovatelů z řad zaměstnanců magistrátu a přes 100 členů organizačního štábu. S ohledem na situaci jsme čekali potíže s obsazením komisí, ale naštěstí se nám přihlásilo dostatek lidí včetně náhradníku, kterým patří poděkování,“ doplnil tajemník úřadu.

Zatímco hlasovací lístky k volbám do Zastupitelstva Zlínského kraje a Senátu Parlamentu ČR obdrželi voliči již v předstihu do poštovních schránek, hlasovací lístek k referendu bude voličům předán ve volební místnosti.

Hlasovací lístky a úřední obálky jsou při souběhu voleb a místního referenda barevně odlišeny. Barva hlasovacího lístku je shodná s barvou úřední obálky. Hlasovací lístky pro místní referendum jsou vytištěny na zeleném papíru, pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje na šedém papíru a pro volby do Senátu (1. kolo) na žlutém papíru.

Jako při každých volbách připravuje Městská policie ve Zlíně Mimořádné bezpečnostní opatření s posílením služby, která se bude přednostně věnovat volebním okrskům. Zaměří se na dodržování veřejného pořádku, v případě složitější situace v dopravě k usměrní provozu a všímat si budou i dodržování pravidel stanovených zákonem o volbách či ochraně zdraví.

„Komplikace mohou strážníci řešit velmi pružně. Jednotlivé hlídky budou ve spojení s předsedy volebních okrsků, ale neočekávám větší komplikace,“ říká Milan Kladníček, ředitel Městské policie Zlín.

Naše úkoly nekončí uzamčením volebních místností v pátek či v sobotu. Činnost městské policie bude nepřetržitá do ukončení volebního štábu a uzamčení radnice v sobotu večer.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru