Česky

Česky

English

menu
zavřít

Výlukový provoz linek 31X a 32X kvůli opravě Březnické ulice bude pokračovat v několika různých variantách

23. 8. 2021

Aktuality

10

Zlín - Dopravní společnost Zlín – Otrokovice upozorňuje cestující na další fázi výlukového provozu na autobusových linkách 31X a 32X, která začne ve čtvrtek 26. srpna.

var-1---31x-32x.jpg

Zlín - Dopravní společnost Zlín – Otrokovice upozorňuje cestující na další fázi výlukového provozu na autobusových linkách 31X a 32X, která začne ve čtvrtek 26. srpna. Výlukový provoz byl zaveden jako opatření pro zajištění MHD do oblasti U Majáku, Lesního hřbitova a Filmových ateliérů v době rekonstrukce Březnické ulice a s ní souvisejících uzavírek.

Výlukový provoz na autobusových linkách 31 a 32 v podobě upravených linek 31X a 32X bude pokračovat od 26. srpna s dílčími změnami a v několika variantách, v závislosti na postupu stavebních prací při rekonstrukci Březnické ulice.

Linka 31X Jaroslavice – Mladcová zůstává beze změn. Oproti dosavadnímu stavu v jízdních řádech přibude navíc sloupec s provozem od 1. září (standardní pracovní dny); takto bude fungovat až do konce rekonstrukce Březnické ulice.

Pro linku 32X se v dalším období mění trasování i jízdní řád podle připojených zákresů do mapy. V závislosti na průběhu stavby budou uplatněny tři různé varianty:

  1. od 26. 8. do 5. 9.,
  2. od 6. 9. do ukončení prací na západní polovině okružní křižovatky U Majáku,
  3. následně během prací na východní polovině okružní křižovatky.

„Jízdní řády pro každou variantu provozu linky 32X budou na zastávkách vytištěny na papíře jiné barvy, aby cestující na první pohled poznali, že se něco změnilo a že se mají na jízdní řád znovu podívat,“ uvedl vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek. DSZO bude upozorňovat cestující na změny v provozu linky 32X také prostřednictvím svých dalších obvyklých informačních kanálů.

1. Od 26. srpna do 5. září

V první variantě do 5. září bude linka 32X vedena v trase Kudlov-točna – Náměstí Práce – a dále již po opravené Březnické ulici na Maják-točna a Filmové ateliéry-točna a zpět. Do oblasti U Majáku budou autobusy zajíždět střídavě buď ve směru do Zlína (dopoledne), nebo ze Zlína (odpoledne). Několik spojů bude obsluhovat také zastávku Kudlov-tiskárna.

„Rozhodli jsme se zachovat výlukový provoz i v krátkém období od 26. srpna do 5. září, přestože v tuto dobu v Březnické ulici nebudou probíhat žádné stavební práce. Nechtěli jsme na těch několik dní měnit již zavedený výlukový systém, kdy linka 31X obsluhuje Jaroslavice a Mladcovou a linka 32X Kudlov, U Majáku a Filmové ateliéry,“ vysvětlil Pavel Nosálek.

V tomto období začnou také od 1. září platit jízdní řády pro standardní pracovní dny (tedy již ne s prázdninovým letním omezením). Na vytištěných jízdních řádech linek 31X a 32X přibude první sloupec časových údajů.

Během této i ostatních variant provozu budou také zajišťovány všechny školní spoje k filmové škole, může však docházet k mírným časovým posunům podle provozních možností DSZO.

2. Od 6. září asi 3 týdny

V období od 6. září zhruba po dobu 3 týdnů budou probíhat stavební práce na západní straně okružní křižovatky a bude zde znemožněno přímé odbočení do čtvrti U Majáku. Linka 32X bude vedena z Kudlova přes centrum Zlína a po Březnické ulici k Filmovým ateliérům. „Ani za ztížených podmínek při průjezdu opravovanou okružní křižovatkou jsme nechtěli zcela odříznout od MHD obyvatele čtvrti U Majáku. Do lokality U Majáku bude zajíždět zhruba každý druhý spoj, tedy asi jednou za hodinu, po objízdné trase přes areál Správy a údržby silnic Zlínska. Lidé z této lokality by měli mít nadále možnost použít autobus MHD zejména při cestách do školy i do zaměstnání a zpět,“ uvedl Pavel Nosálek. Mimo tyto spoje budou muset obyvatelé čtvrti U Majáku dojít na nejbližší zastávku MHD k Lesnímu hřbitovu, protože zastávka U Majáku bude na původním stanovišti kvůli stavbě zrušena.

3. Přibližně od 27. září asi 3 týdny

V období předběžně od 27. září budou probíhat stavební práce na východní straně okružní křižovatky U Majáku. Bude zde znemožněno odbočení k Lesnímu hřbitovu. DSZO zajistí dopravní obslužnost Lesního hřbitova a Filmových ateliérů linkou 32X vedenou přes Kudlov. Autobusy se budou otáčet na provizorní točně na parkovišti u krematoria. Na točnu do čtvrti U Majáku budou jezdit autobusy 32X z centra Zlína po Březnické ulici. Termín této výlukové varianty a jízdní řády se budou teprve upřesňovat.

Výlukový provoz v podobě linek 31X a 32X zahájila DSZO kvůli rekonstrukci Březnické ulice od 1. července. Byl podrobně popsán v tiskové zprávě ze 17. června 2021. Linka 31X je vedena mezi Jaroslavicemi a Mladcovou, linka 32X jezdila z točny Antonínova do oblasti Filmových ateliérů a čtvrti U Majáku přes Kudlov.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru