Česky

Česky

English

menu
zavřít

Vysvětlující informace k aktuálním nařízením v souvislosti s africkým morem prasat

9. 10. 2018

Aktuality

28

Zlín - Vzhledem k tomu, že byly v poslední době prezentovány některé zavádějící informace ohledně platnosti vydaných nařízení souvisejících s výskytem afrického moru prasat...

Africký mor prasat.jpg

Zlín - Vzhledem k tomu, že byly v poslední době prezentovány některé zavádějící informace ohledně platnosti vydaných nařízení souvisejících s výskytem afrického moru prasat na území statutárního města Zlína, níže uvádíme jejich upřesnění.

Jak potvrdila Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále je „KVSZ“), zákaz vstupu a pohybu nepovolaných osob do extravilánů obcí kvůli africkému moru prasat zatím nebyl zrušen, a proto jsou stále platná výstražná označení zákazu vstupu a pohybu nepovolaných osob, které tam umístila KVSZ.

Nařízením KVSZ č.j. SVS/2018/115465-Z ze dne 1.10.2018  byla totiž ukončena pouze některá z vyhlášených mimořádných veterinárních opatření, a to konkrétně ta, která byla stanovena v čl. 3 odstavci 5 pod písmeny a) a b) Nařízení SVS  pod č.j. SVS/2017/108438-Z ze dne 11. 9. 2017 za účelem udržování výstražného označení zákazu vstupu a pohybu nepovolaných osob do honiteb ve vymezeném území a za účelem udržování funkčnosti elektrických ohradníků instalovaných podle Rozhodnutí hejtmana č. 1 ze dne 31. 7. 2017.

Z nově vydaného Nařízení SVS pod č.j. SVS/2018/115465-Z, které nabylo účinnosti dne 1. 10. 2018 vyplývá, že péčí Zlínského kraje mají být odstraněny instalované elektrické ohradníky  a že informační tabule k zákazu vstupu zůstanou na místě, neboť tyto jsou od 29. 8. 2017 obměňovány a udržovány péčí Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj.

 

Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru