Česky

Česky

English

menu
zavřít

Z projektu „Tvoříme Zlín“ již vzešlo třináct realizovaných nápadů. Na dalších se pracuje

13. 1. 2021

Aktuality

28

Zlín - Třetí ročník Tvoříme Zlín, kde mohou sami Zlíňané rozhodovat o proměnách veřejného prostoru, zná své vítězné projekty. A jak jsou na tom návrhy z minulých let?

kazdy-si-chce-hrat.jpg

Zlín - Třetí ročník Tvoříme Zlín, kde mohou sami Zlíňané rozhodovat o proměnách veřejného prostoru, zná své vítězné projekty. A jak jsou na tom návrhy z minulých let? Z projektů navr­žených v roce 2018 je jich již sedm hoto­vých. Z projektů navr­žených v roce 2019 je hotová polovina.

„Několik dalších realizací je naplánovaných hned na jaro. Realizace některých projektů je časově náročnější kvůli probíhající pandemii, uzavřeným školám, karanténám a dalším omezením, které způsobují personální oslabení jak firem, tak také Statutárního města Zlína,“ vysvětlila městská radní Jana Bazelová. Jak daleko v realizaci pokročily návrhy z prvního a také druhého ročníku se lze dočíst v následujícím přehledu.

Stav realizace projektů z 1. ročníku:

Malé projekty (do 500 tis. Kč):

Pítko u cyklostezky                                               

Hotovo

Vybudování zpevněné stezky v lokalitě Kocanda 

Hotovo

Komunitní zahrada Jižní Svahy                             

Hotovo 

Park u Kudlovské přehrady                                     

Dokončení realizace jaro 2021

Úpravy prostoru mezi ZŠ Komenského ve Zlíně   

Realizace na jaře 2021

Workoutové hřiště Bartošova čtvrť                         

Hotovo

Tři šťouchy pro uklizené náměstí Míru                   

Hotovo

„Malované hřiště“ – Bartošova čtvrť                     

Hotovo

Čítárna v ulicích Zlína                                               

Hotovo

Velké projekty (do 1 mil. Kč):

Odstranění dalšího torza na Jižních Svazích 

Na realizaci se pracuje, uskuteční se společně s 2. fází rekonstrukce zastávky, která zvítězila v r. 2019. V lednu 2021 bude hotová projektová dokumentace, v březnu má být vyřízeno stavební povolení.

Nekulturní okolí kulturního stánku

Realizace projektu je zpožděna kvůli majetkoprávním sporům s firmou euroAWK, s. r. o. Přístřešek zastávky měl být odstraněn do 31. 5. 2020 vlastníkem daného objektu firmou euroAWK, s. r. o., a následně mělo dojít k realiza­ci nové zastávky, která měla být hotová do kon­ce tohoto roku. Vzhledem k nedodržení smlouvy ze strany euroAWK, s. r. o., k odstranění přístřešku v dohodnutém termínu nedošlo. Statutární město Zlín přístřešek odstranit nemůže, jelikož není v jeho majetku. Nejdříve musí dojít k majet­koprávnímu vypořádání mezi firmou euroAWK, s. r. o. V současnosti se dokončuje projektová dokumentace a realizace projektu je plánována na r. 2021.

Relax zóna u divadla

Akce je pozastavena z důvodu rekonstrukce kolejí UTB, která probíhá v letech 2020 a 2021. Realizace projektu proběhne po dokon­čení stavebních prací na kolejích UTB. Na projektu se však pracuje. Do konce února 2021 má být hotová projektová dokumentace a vyřízeno stavební povolení.

 

Stav realizace projektů z 2. ročníku:

Malé projekty (do 500 tis. Kč):

Údržba a opravy schodů a chodníků

Hotovo

Dětská lanovka a terénní skluzavka na Podhoří

Hotovo

Servisní cyklostojan

Hotovo

Pracovna v parku

Realizace na jaře 2021.

Rekonstrukce veřejného osvětlení – Barto­šova čtvrť

V současné chvíli projekt realizují Technické služby Zlín, s. r. o. Bylo upraveno místo napojení předmětné větve veřejného osvětlení a zprovozněna jedna nefunkční lampa. Na další části trasy vedení zemního kabelu byla zjištěna porucha, a proto bude nutné provést protlak pod stávající areálovou komunikací, výměna kabelu a až následně plánovaná výměna stávajících stožárů veřejného osvětlení. Projekt by měl být hotový začátkem r

2021.

Každý si chce hrát
Hotovo

Komunitní kompostování
Hotovo

Hřiště na pétanque

Realizace proběhne společně s realizací biotopu v roce 2021.

 

Velké projekty (do 1,5 mil. Kč):

Zastávka Česká – etapa II

Na realizaci se pracuje, uskuteční se spo­lečně s 2. fází rekonstrukce zastávky, která zvítězila v r. 2019. V lednu 2021 bude hotová projektová dokumentace, v březnu má být vyřízeno stavební povolení.

 Dětské hřiště Podvesná IX

Probíhá výběrové řízení na zakázku malého rozsahu. Realizace je naplánovaná do konce června 2021.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru