Česky

Česky

English

menu
zavřít

Začne jarní deratizace města

17. 3. 2017

Aktuality

9

Zlín - V průběhu měsíců března a dubna bude ve městě Zlíně a jeho příměstských částech prováděna jarní část deratizace zaměřená na hubení potkanů. Zahájení je plánováno...

Ilustrační foto

Zlín - V průběhu měsíců března a dubna bude ve městě Zlíně a jeho příměstských částech prováděna jarní část deratizace zaměřená na hubení potkanů. Zahájení je plánováno dne 24. března a ukončení 2. května Celou akci bude zabezpečovat zlínská firma Deratex. Nástrahou budou jednorázové antikoagulanty, které budou kladeny jak do kanalizační sítě, do nor, tak do vybraných objektů.

Tato chemická aplikace je v současné době nejspolehlivější a nejrozšířenější způsob boje proti hlodavcům.

Občané se mohou rovněž sami zapojit, budou-li informovat pracovníky provádějící firmy o místech výskytu hlodavců, anebo mohou tuto informaci oznámit telefonicky na telefonní čísla: 577 431 128 a 603 480 024 popř. přímo na Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína na telefonní číslo 577 630 925.

Ochranná deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví. Potkani jsou přenašeči původců řady nebezpečných onemocnění přenosných i na člověka. Počet těchto onemocnění se pohybuje kolem třiceti a k nejvýznamnějším z nich patří např. mor, leptospirózy a salmonelózy. Na druhém místě je snaha zabránit ekonomickým škodám, které hlodavci způsobují na potravinách, objektech, kanalizaci, komunikacích, kabelových rozvodech apod.

V širším povědomí lidí je ochrana před hlodavci vnímána pouze jako jejich hubení. Je ovšem nutno ji chápat jako celý systém opatření směřujících k jejich regulaci a udržení jejich populace na co nejnižší úrovni. Proto pro zajištění co nejvyššího efektu, je třeba provádět deratizaci pravidelně a zároveň uplatňovat preventivní opatření, která však předpokládají určité vědomosti obyvatelstva.

Smyslem těchto preventivních opatření je co nejvíce ztížit životní podmínky hlodavců, zamezit jim zbytečný přístup k potravě, do objektů, obydlí, znesnadnit jim hnízdění apod.

Veškerá tato opatření zahrnují správné zacházení se smetím a odpadky, včetně likvidace černých skládek. V souvislosti s tím bychom rádi připomenuli občanům, že ke zvyšování populace potkanů přispívá také krmení nutrií, koček a holubů zbytky potravy, se kterým se poslední dobou velmi často potýkáme.V neposlední řadě je to vyvarování se zbytečného skladování nepoužívaného materiálu všude tam, kde by mohlo být vytvořeno prostředí pro hnízdění hlodavců. Dále je třeba chránit základy budov před pronikáním hlodavců, zabetonovat vchody do nor, opravit poškozené zdivo, případně oplechovat dolní části dveří hospodářských objektů, opravit kanalizační poklopy, pročistit kanalizaci, ničit porosty plevelů kolem budov a obydlí. Pravidelná kontrola a samotný zájem obyvatel tak zabrání zasídlení hlodavců a včas signalizuje nutnost provedení represivního zásahu.

Jsou-li tyto zásady prevence dodržovány, pak můžeme výskyt hlodavců podstatně snížit.

Represivní zásahy a nutnost prevence vyplývá i ze samotné biologie potkana, který dospívá po 3 měsících života, samice je březí pouze tři týdny a vrhá 3 až 7krát do roka 5 až 15 mláďat. Jeden pár potkanů tak může mít teoreticky až 800 potomků za rok.

Abychom žili ve zdravém a hygienicky nezávadném prostředí, musíme považovat boj s hlodavci za trvalý úkol, kde je nutná vzájemná spolupráce mezi provádějícími firmami, odpovědnými institucemi i samotnými občany.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru