Česky

Česky

English

menu
zavřít

Žadatelé o městské byty musí aktualizovat své žádosti

10. 12. 2020

Aktuality

2010

Zlín – Statutární město Zlín připravilo nová pravidla pronajímání městských bytů.

I. segment na Jižních Svazích

Zlín – Statutární město Zlín připravilo nová pravidla pronajímání městských bytů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby každý žadatel o nájem městského bytu podal do 31. března 2021 novou žádost, a tím potvrdil, že jeho bytová potřeba trvá. Aktualizovaná Pravidla nájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Zlína vejdou v platnost od měsíce dubna příštího roku.

Zavedením nových pravidel při pronajímání městských bytů chce město Zlín zpřesnit podmínky pro nájem městských bytů, současně zavádíme pojem podporované nájemné pro ty občany, kteří se dlouhodobě nacházejí v nevyhovující bytové situaci. Klíčovým faktorem pro posouzení žádosti bude zařazení žadatele o bydlení do bytové kategorie, která nejvíce vyhovuje jeho potřebám bydlení a zároveň zohledňuje jeho potřebnost,“ uvedla náměstkyně primátora města Zlína Kateřina Francová.

Dosud byly přidělovány byty v kategoriích startovací, pro seniory a osoby se zdravotním postižením a standardní nájemní. Nově budou byty rozděleny do následujících kategorií:

a) byty s podporovaným nájemným:

b) byty dostupné - volné byty budou zveřejňovány na úřední desce a žadatelé na předních místech pořadníku si budou podávat přihlášky na konkrétní byty, zpravidla jde o modernizované byty,

c) byty nadstandardní - tyto budou obsazovány na základě výběrového řízení, kdy bude stanovena minimální výše nájemného a byt bude pronajat fyzické osobě, která nabídne nejvyšší cenu. Podrobné podmínky budou stanoveny při vyhlášení výběrového řízení.

„Aktualizace žádostí se týká všech žadatelů a žadatelek o městský byt ve Zlíně, včetně seniorů a žadatelů o startovací byt, to znamená všech občanů, kteří mají podanou žádost o nájem městských bytů ve Zlíně. Je třeba, aby se dostavili na detašované pracoviště Magistrátu města Zlína v ulici Zarámí, na oddělení bytové, kde s nimi pracovnice bytového oddělení proberou jejich současnou bytovou situaci. Pokud bytová nouze žadatele/žadatelky trvá, doporučíme jim, o kterou kategorii bytu mají požádat,“ vysvětlila postup při aktualizaci žádostí o nájem městského bytu vedoucí Odboru majetkové správy Eva Husáková.

Nové žádosti o nájem v městských bytech je třeba vyplnit nejpozději v termínu do 31. března 2021. Kontaktní místo: Magistrát města Zlína, detašované pracoviště Zarámí 4421, kancelář 103 a 105. Úřední hodiny: pondělí a středa od 8 do 17 hodin.

Znění nových Pravidel nájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Zlína je k dispozici na internetových stránkách města Zlína: www.zlin.eu – úřední deska – majetek SMZ – Pravidla nájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Zlína.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru