Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zástupci odborné i laické veřejnosti připomínkovali dopravní strategii města (SUMF)

11. 4. 2018

Aktuality

10

Zlín - SUMF. Tato anglická zkratka (Sustainable Urban Mobility Framework) znamená ve volném překladu udržitelný rámec městské mobility. Tento dokument rozvíjí takzvaný...

p1010104.jpg

Zlín - SUMF. Tato anglická zkratka (Sustainable Urban Mobility Framework) znamená ve volném překladu udržitelný rámec městské mobility. Tento dokument rozvíjí takzvaný generel dopravy do podoby ucelené strategie. Ta obsahuje výhledové záměry dalšího rozvoje dopravního systému, přičemž v této první fázi je zpracován plán rozvoje infrastruktury veřejné hromadné dopravy a bezmotorové dopravy. Jedná se o plán dopravní obslužnosti pro území měst Zlín a Otrokovice a některých sousedních obcí. Plán pro bezmotorovou dopravu je připraven pro území města Zlína. Zjednodušeně řešeno, města musí mít tento strategický dokument vypracovaný pro účely čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie.

„Vypracovaný dokument SUMF bude po roce 2017 jedním z hlavních kritérií pro čerpání finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Doprava. Nyní jsme ve fázi zpracovávání a připomínkování tohoto dokumentu,“ uvedl Michal Zlámal, pověřený vedením Odboru koncepce a realizace dopravních staveb. První připomínkování dokumentu se uskutečnilo na pracovním setkání zástupců pracovníků radnice, kraje, dopravního podniku i veřejnosti v prostorách zlínské radnice. Zejména ze strany zástupců společnosti DSZO, s.r.o. byly podány věcné návrhy k doplnění rozsahu zmiňovaného projektu na rozšíření veřejné hromadné dopravy pro další lokality, kde není v současné době zajištěna dopravní obslužnost. Veškeré návrhy, náměty, či připomínky podané na tomto setkání budou projednány a v případě akceptování, budou do tohoto dokumentu doplněny. Proces vyhodnocování připomínek již probíhá. Závěrečnou podobu dokumentu posoudí rady měst Zlín a Otrokovice. V případě Zlína bude o schválení dokumentu také hlasovat zastupitelstvo.

„Pokud by měl kdokoli z laické či odborné veřejnosti zájem se s materiálem SUMF seznámit, je to po předchozí domluvě možné na pracovišti našeho odboru,“ doplnil Michal Zlámal.

 

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru