Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zástupci rady města představili zastupitelům systém plánování investic

9. 2. 2021

Aktuality

7

Zlín – Primátor Jiří Korec a náměstek pro ekonomiku Bedřich Landsfeld společně představili zastupitelům města tzv. Zásobník projektů, v němž jsou naplánovány projekty města na několik let dopředu a finanční výhled velkých investičních akcí, kterým město hlídá ufinancovatelnost zejména strategických projektů.

Zlín – Primátor Jiří Korec a náměstek pro ekonomiku Bedřich Landsfeld společně představili zastupitelům města tzv. Zásobník projektů, v němž jsou naplánovány projekty města na několik let dopředu a finanční výhled velkých investičních akcí, kterým město hlídá ufinancovatelnost zejména strategických projektů.

Prezentace systému plánování a zásobníku projektů proběhla za dodržení přísných hygienických opatření ve čtvrtek 4. 2. 2021 v obřadní síni budovy radnice. Vzhledem k současné situaci omezující možnost setkávání většího počtu osob byly jednotlivé politické subjekty zastoupené dle komunálních voleb 2018 v zastupitelstvu SMZ vyzvány, aby na prezentaci vyslaly maximálně dva své zástupce.

Zásobník projektů, ve kterém jednotlivé odbory magistrátu plánují větší či menší investice na několik let dopředu, pomáhá k lepšímu a přehlednějšímu výhledu strategického plánování. Střednědobé plánování investic s výhledem na pět let je na magistrátu běžnou praxí. Zásobník projektů se aktualizoval do online verze, která je přehlednější a dostupná pro všechny odbory magistrátu. Díky této znalosti připravovaných investic mohou zaměstnanci Oddělení koordinace projektů operativněji reagovat na možnosti externího financování.

Zásobník projektů pomáhá k lepšímu systémovému plánování investic a přehledu o nutných průběžných krocích k jejich realizaci. „K zavedení online Zásobníku projektů jsme sáhli proto, abychom zajistili plynulý postup příprav projektů potřebných pro rozvoj města a zároveň abychom aktivně vyhledávali jak vypisované dotační tituly, tak možnosti externího financování v podobě participace kraje, státu či soukromého subjektu na jejich realizaci. Rozvoj města není možné řešit dle dotačních titulů. Je však výhodné si u plánovaných projektů pomoct jakoukoliv formou externího financování a ušetřené finanční prostředky využít na další projekty,“ sdělil primátor Jiří Korec.

Náměstek Bedřich Landsfeld představil i předpoklad čerpání úvěru pro strategické stavby města, které má schvalovat zastupitelstvo na svém únorovém zasedání: „Mezi plánovanými strategickými stavbami města jsou například rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky, stavba pravobřežní komunikace a jiné velké dopravní stavby navázané na plánovanou elektrifikaci železniční trati nebo rekonstrukce Velkého kina. V rámci plánování strategických staveb počítáme s tzv. černým scénářem, tedy s maximálními náklady na jednotlivé stavby bez zapojení případných dotací, abychom měli jistotu v možnosti realizace jednotlivých staveb. Současně musíme, dle pravidel Ministerstva financí hlídat zadluženost města, která nesmí překročit 60 % průměru celkových příjmů města za poslední 4 roky.“

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru