Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zastupitelé projednali materiál Družstevní bydlení Zlín

18. 6. 2020

Aktuality

16

Zlín – Družstevní bydlení Zlín. Dokument shrnující informace o plánované výstavbě družstevních bytů ve Zlíně projednalo Zastupitelstvo města Zlína na svém dnešním zasedání.

Foto: Josef Řezníček

Zlín – Družstevní bydlení Zlín. Dokument shrnující informace o plánované výstavbě družstevních bytů ve Zlíně projednalo Zastupitelstvo města Zlína na svém dnešním zasedání. Jedná se o první verzi informativního materiálu, do které budou postupně zapracovány připomínky a aktualizace. Finální podoba dokumentu – upravená na základě vzájemné diskuse zainteresovaných subjektů – bude následně předložena ke schválení orgány města.

Zastupitelé města se seznámili se základním dokumentem Družstevní bydlení Zlín, který shrnuje důvody a podmínky pro založení bytového družstva v podmínkách statutárního města Zlína. Informuje po stránce věcné, tedy shrnuje například důvody, proč zakládat bytové družstvo, ale také představuje podmínky založení z pohledu právního, ekonomického a procesního. Jde o základní materiál, který bude dle potřeby aktualizován na základě dosavadních zkušeností a především s ohledem na aktuální vývoj socio-ekonomických podmínek. Teprve následně projednají orgány města konkrétní řešení daného kroku celého procesu,“ vysvětlila náměstkyně primátora města Zlína Kateřina Francová.

Statutární město Zlín, jako garant celého projektu družstevního bydlení, chce prostřednictvím vlastního bytového družstva poskytnout mladým lidem výhodné bydlení. Oproti jiným družstvům či jiným formám bydlení bude dostupnější především díky nižší ceně bytu. V současné době město pracuje na dokumentaci pro stavební povolení bytového domu v ulici Slanice, kde bude vystavěno 31 bytů.

Město Zlín se profiluje jako rodinné město, proto cílem záměru Družstevního bydlení Zlín je výstavba bytů pro mladé rodiny či jednotlivce s dětmi se středními příjmy. Statutární město Zlín je pro fungování bytového družstva klíčovým subjektem a současně garantem, že  bude skutečně naplňovat svůj účel. O jeho založení by mělo zastupitelstvo rozhodnout v prosinci nebo v únoru příštího roku.

Dokument Družstevní bydlení Zlín navazuje na informace o družstevním bydlení, které v tomto a předchozím roce projednaly orgány města: Rada města Zlína schválila dne 13. 5. 2019 záměr na zahájení činností souvisejících s přípravou projektu Družstevní bydlení Zlín, na jednání dne 18. 11. 2019 pak vzala na vědomí informace o postupu prací. Zastupitelstvo města Zlína dne 13. 2. 2020 vzalo na vědomí informace o postupu prací na projektu Družstevní bydlení Zlín a pověřilo Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora na projektu pokračovat.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru