Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zastupitelé projednali novelu vyhlášky o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

25. 6. 2020

Aktuality

28

Zlín – V rámci 12. zasedání Zastupitelstva města Zlína byla schválena novelizace obecně závazné vyhlášky pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích.

sad-svobody-ostatni.jpg

Zlín – V rámci 12. zasedání Zastupitelstva města Zlína byla schválena novelizace obecně závazné vyhlášky pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích.

Nová vyhláška byla přijata zastupitelstvem města v říjnu loňského roku, ta však v některých ohledech vyvolala nespokojenost části pejskařů, přestože principiálně obdobná vyhláška před tím platila zhruba 12 let. Rozporovali především zřízení nové zákazové zóny v Centrálním parku na Jižních Svazích, nemožnost vstupu se psem do historických zákazových zón v centru města, a některá další omezení. S nespokojenými pejskaři následně zástupci města několikrát jednali a vzájemně si vysvětlili jak důvody předkladatelů vedoucí k návrhu nové vyhlášky, tak výhrady zástupců pejskařů kritizující některé její části.

Na začátku roku 2020 došlo rovněž k podání podnětu na Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen MVČR) k přezkumu nové vyhlášky. Statutární město Zlín (dále jen SMZ) se v rámci přezkumu opětovně detailně vyjádřilo k jednotlivým způsobům regulace pohybu psů na svém území, a doložilo, jaké konkrétní důvody jej k přijetí předmětné regulace vedly. Mj. zdůraznilo, že účelem vyhlášky není zbytečné či nepřiměřené omezování držitelů psů, ale nalezení kompromisu mezi zájmy držitelů psů a zájmy ostatních obyvatel města, zajištění ochrany veřejného majetku, a prevence před vznikem konfliktních či rizikových situací v souvislosti s pohybem psů na veřejných prostranstvích.

MVČR po provedeném přezkumu neshledalo novou vyhlášku, co se týče vymezení zákazových zón, výběhových louček a dalších omezení pohybu psů, v rozporu se zákonem. Rozpor shledalo MVČR pouze v povinnosti označovat psy na veřejných prostranstvích evidenční známkou, neboť od 1. 1. 2020 je toto označování nahrazeno plošným čipováním psů, přičemž požádalo SMZ, aby toto ustanovení z nové vyhlášky vypustilo.  

V návaznosti na výše uvedený vývoj byly zohledněny některé podněty a návrhy vzešlé z proběhlých diskuzí v novele vyhlášky, ve které dochází k těmto změnám:

Dále zástupci města rozhodli o krocích, které nesouvisí s vyhláškou, jako je umístění nových odpadkových košů na místech vytipovaných právě pejskaři, postupné edukaci o chování ke psům, či pilotnímu umístění sáčků na exkrementy v Centrálním parku, které proběhne v následujících měsících. Stejně jako dříve byla opětovně deklarována i připravenost a otevřenost města k jednání o případných dalších podnětech souvisejících s problematikou pohybu psů na veřejných prostranstvích.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru