Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zastupitelé schválili rozpočet města Zlína na rok 2021, bude schodkový

11. 12. 2020

Aktuality

42

Zlín – Na svém posledním letošním zasedání 10. prosince schválili Zastupitelé města Zlína rozpočet na rok 2021. Z 38 přítomných zastupitelů pro schodkový rozpočet hlasovalo 25 z nich...

zlin.jpg

Zlín – Na svém posledním letošním zasedání 10. prosince schválili Zastupitelé města Zlína rozpočet na rok 2021. Z 38 přítomných zastupitelů pro schodkový rozpočet hlasovalo 25 z nich, proti byl 1 zastupitel, dalších 10 se hlasování zdrželo a 2 zastupitelé nehlasovali vůbec.

Navrhované příjmy v příštím roce jsou ve výši 1 622 562 tis. Kč, výdaje pak ve výši 1 627 762 tis. Kč. Rozdíl mezi vyššími výdaji než příjmy ve výši 5 200 tis. Kč, tedy schodek rozpočtu, bude v příštím roce kryt zapojením nevyčerpaných prostředků minulých let.

„Sestavování rozpočtu na rok 2021 je obecně letos náročnější. Nepříznivé ekonomické dopady pandemie způsobily letošní reálný propad příjmů města o 50-60 milionů korun. S vědomím, že pokles příjmů může ještě v dalších měsících pokračovat, jsme navrhovali rozpočet města na příští rok velmi obezřetně s principem předběžné opatrnosti, uvedl náměstek primátora města Zlína pro ekonomickou oblast Bedřich Landsfeld.

Ze schváleného rozpočtu města na rok 2021 vyplývá, že celkové zdroje města pro investice dosahují výše 176 618 tis. Kč. Zlín počítá s investicemi do oblasti dopravy ve výši 30 000 tis. Kč, na vzdělávání a školské služby (předškolní a základní vzdělávání) má v rozpočtu částku 28 549 tis. Kč a do oblasti bydlení, služeb a územního rozvoje chce investovat finanční prostředky ve výši 5 500 tis. Kč. Zbývající volné finanční prostředky na investice budou uvolněny začátkem roku.

Vzhledem k poklesu příjmů města i s ohledem na stále probíhající jednání vlády o daňového balíčku, který velkou měrou zasáhne do rozpočtů obcí propadem daňových příjmů, uzavře město Zlín smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací na provoz a činnost a smlouvy o poskytnutí příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím prozatím jen na první pololetí roku 2021.Stejnou zkušenost má město již roku 2011, kdy se aplikoval stejný model.

 „Z důvodu předběžné opatrnosti jsme navrhli schválit uzavření smluv o přímých dotacích a příspěvcích, organizacím napojeným na městský rozpočet, prozatím pouze do konce června, a to ve výši maximálně 45 procent a dále čerpání výdajů účelových fondů do výše max. 80 procent. Toto opatření se v souvislosti s pandemií netýká sociálního fondu. O poskytnutí zbývající výše bude rozhodovat rada města v prvních měsících roku 2021 na základě vývoje ekonomiky a daňových příjmů,“ vysvětlil Bedřich Landsfeld.

Nejvyšším provozním příspěvkem organizacím zřizovaným městem bude částka 54 880 tis. Kč pro Městské divadlo Zlín. ZOO a zámek Lešná dostane 27 379 tis. Kč, Filharmonie Bohuslava Martinů 28 921 tis. Kč, STEZA  25 500 tis. Kč. Z ostatních organizací město Zlín podpoří například Krajskou knihovnu Františka Bartoše příspěvkem na činnost a na nákup knih v celkové výši 7 635 tis. Kč

„V reakci na stávající ekonomickou situaci jsme vedení všech zřízených organizací a obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Zlína vyzvali k maximální hospodárnosti a úsilí o vytvoření úspor v provozní oblasti. Počítáme, že v prvním čtvrtletí příštího roku s jednotlivými společnostmi projednáme možné úspory a jak by se projevily na službách pro občany. Na základě toho stanovíme finální výši úspor,“ sdělil primátor Zlína Jiří Korec.

Zpracovala: Irena Orságová

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru