Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zastupitelé schválili rozpočet města Zlína na rok 2022. Bude schodkový

10. 12. 2021

Aktuality

48

Zlín – Na svém posledním letošním zasedání 9. prosince schválili Zastupitelé města Zlína rozpočet na rok 2022. Z 34 přítomných zastupitelů pro rozpočet hlasovalo 27 z nich, proti bylo 7 zastupitelů...

dsc-4597.jpg

Zlín – Na svém posledním letošním zasedání 9. prosince schválili Zastupitelé města Zlína rozpočet na rok 2022. Z 34 přítomných zastupitelů pro rozpočet hlasovalo 27 z nich, proti bylo 7 zastupitelů.

Navrhované příjmy v příštím roce jsou ve výši 1,689 miliardy korun, výdaje pak ve výši 1,785 miliardy korun. Rozdíl mezi vyššími výdaji než příjmy ve výši 96 milionu korun, tedy schodek rozpočtu, bude v příštím roce kryt čerpáním ze schválených investičních úvěru (strategickým ve výši 87,1 milionu a revolvingovým na předfinancování dotační investiční akce ve výši 13,5 milionu korun)

„Sestavování rozpočtu na rok 2022 je stejně jako v loňském roce náročnější. I do tohoto rozpočtu se mohou nepříznivě projevit ekonomické dopady pandemie.  Stejně jako pro rok 2021 jsme i pro rok 2022 navrhovali rozpočet města velmi obezřetně,“ uvedl náměstek primátora města Zlína pro ekonomickou oblast Bedřich Landsfeld.

Celkové zdroje města pro investice dosahují v rozpočtu výše 267 milionů korun. Například v oblasti dopravních investic počítá zlínský rozpočet s částkou 25 milionů korun, která je určena k rozdělení do místních částí.  Nejvyšším předpokládaným výdajem na investice je rekonstrukce Tržiště pod Kaštany, pro kterou je v roce 2022 rezervována částka 66 milionů korun.

Běžné provozní výdaje, zajišťující chod města jako takového, mezi které patří provoz magistrátu, MHD, škol, MP Zlín a dalších městských organizací činí v navrhovaném rozpočtu1,518 miliardy korun a jsou v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2021 o více než 67 milionů korun vyšší.

„Zvýšení běžných výdajů je způsobeno nárůstem výdajů na platy z důvodu změn příslušné legislativy, navýšením výdajů na třídírnu odpadů, sběrné dvory, a také na sběr, přepravu a likvidací komunálního odpadu a úhradou prokazatelné ztráty z provozu MHD, kdy došlo k propadu tržeb díky úbytku cestujících. Tyto zvýšené výdaje aktuálně nepromítáme do výše cen MHD či jiných poplatků, protože chceme dát občanům šanci vrátit se do MHD a dalších atrakcí města, jako je divadlo, lázně aj. za jim známých podmínek a zvýšenými příjmy dorovnali zvýšené výdaje, které bychom jinak museli řešit zdražováním, vysvětlil nárůst výdajů primátor města Jiří Korec.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru