Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zastupitelstvo schválilo v zájmu získání dotace převod Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně do majetku města

11. 2. 2021

Aktuality

15

Zlín – V rámci jednání Zastupitelstva města Zlína byl schválen převod Zimního stadionu Luďka Čajky do majetku města, což je jedním z dalších kroků pro realizaci rekonstrukce hokejového stánku do podoby multifunkční arény.

Zlín – V rámci jednání Zastupitelstva města Zlína byl schválen převod Zimního stadionu Luďka Čajky do majetku města, což je jedním z dalších kroků pro realizaci rekonstrukce hokejového stánku do podoby multifunkční arény.

„Dotační titul Národní sportovní agentury nebude vypsán pro spolky, a proto bylo nutné získat stadion do vlastnictví města již teď. Získání až 300 milionové dotace z agentury je pro financování rekonstrukce zásadní. O realizaci rekonstrukce bude rozhodovat až před podpisem smlouvy se zhotovitelem stavby na základě aktuálních informací a získaných externích zdrojů financování Zastupitelstvo města Zlína. Za sebe předpokládám, že toto rozhodnutí budeme řešit na podzim,“ sdělil primátor Jiří Korec.

Nynější záměr počítá s tím, že statutární město Zlín a zapsaný spolek Berani Zlín (dále jako spolek) budou společně postupovat při přípravě rekonstrukce a její realizaci. Město hodlá stadion nabýt, realizovat a financovat jeho rekonstrukci, která umožní jeho multifunkční využití pro sportovní aktivity, kulturní a společenské akce ve Zlíně včetně vytvoření zázemí pro sportovní oddíly působící v rámci spolku.

Zápis na vklad vlastnického práva ke stadionu a souvisejícím nemovitostem bude podán na katastrální úřad v co nejbližším termínu. K tomuto datu bude podepsána darovací smlouva a nájemní smlouva na stadion a související nemovitosti mezi městem jako pronajímatelem a spolkem jako nájemcem.

Vzhledem k zájmu města zajistit externí financování rekonstrukce je ve smlouvě upravena možnost odstoupení a vrácení daru v případě, že se nepodaří toto externí financování zajistit.  Město má dále možnost od smlouvy odstoupit a stadion spolku vrátit také v případě, pokud zastupitelstvo města rozhodne, že rekonstrukce nebude realizována, bez ohledu na získání dotací.

Předpokládaná hodnota rekonstrukce zimního stadionu je 959 mil. Kč včetně DPH. Nyní probíhá zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu. Termín dokončení je 31. 3. 2021. Teprve až zpracováním tohoto stupně projektové dokumentace, jejíž součástí bude naceněný položkový rozpočet, dojde k přesnému vyčíslení nákladů na rekonstrukci. Uvedená částka je tedy odborným odhadem na základě propočtu k projektové dokumentaci pro stavební povolení a aktuálních informací. Přesnou částku je možné říci až po odevzdání rozpočtu projektantem.   

„Předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu rekonstrukce zimního stadionu je zajištění vícezdrojového externího financování formou dotace a dále přijetí úvěru ve výši do 500 mil. Kč. V srpnu roku 2020 si nechalo SMZ zpracovat nezávislým ekonomem Střednědobý výhled města Zlína s analýzou financí a ratingem ze kterého vyplývá, že finanční zdraví města je ve velmi dobré kondici. Výše dlouhodobých úvěrů je poměrně velmi nízká ve srovnání s ostatními městy a budou do roku 2024 zcela splaceny. Je zde tedy prostor pro následné bezpečné splácení nového úvěru. V případě, že se nepodaří zajistit externí financování, nebude projekt realizován,“ zakončil ekonomický náměstek Bedřich Landsfeld.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru