Česky

Česky

English

menu
zavřít

Životní podmínky 2022 – probíhá výběrové šetření v domácnostech

31. 1. 2022

Aktuality

23

Zlín – Český statistický úřad organizuje v roce 2022 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2022“ (EU-SILC).

Foto: Chudárek Jaromír

Zlín – Český statistický úřad organizuje v roce 2022 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2022“ (EU-SILC). To navazuje na předchozí ročníky. Smyslem šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích, tedy data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 473 domácnostech, z nichž 6 723 se zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Ve Zlínském kraji je na základě náhodného výběru provedeného počítačem do zjišťování zahrnuto 604 domácností z 59 obcí. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Díky jejich aktivní účasti na tomto významném statistickém šetření získá statistický úřad cenné informace o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Vlastní šetření začalo 29. ledna 2022 a potrvá do 12. června 2022 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním,“ uvedla Hana Hruboňová, ředitelka Krajské správy Českého statistického úřadu ve Zlíně.

Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Případné dotazy mohou občané směřovat na vedoucí oddělení terénních zjišťování KS ČSÚ ve Zlíně Barboru Židkovou, tel. 577 004 956 a 736 466 401.

Český statistický úřad organizuje šetření v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru