Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zjednosměrnění ulice požadují místní také v Loukách

17. 1. 2020

Aktuality

20

Zlín - Na základě požadavku obyvatel ulice Pod Vinohrady v místní části Louky statutární město Zlín uvažuje nad souhrnným dopravním opatřením, které by zklidnilo dopravu a omezilo tranzit mezi lokalitou Louky a Prštné. Součástí návrhu, jak si ho přejí občané, je výstavba zpomalovacích prahů v ulici Chaloupky a Pod Vinohrady s omezením rychlosti na 30 km/h a zjednosměrnění nezastavěného úseku komunikace mezi místní částí Louky a Prštné, kde by poté platila rychlost 50 km/h.

Zlín - Na základě požadavku obyvatel ulice Pod Vinohrady v místní části Louky statutární město Zlín uvažuje nad souhrnným dopravním opatřením, které by zklidnilo dopravu a omezilo tranzit mezi lokalitou Louky a Prštné. Součástí návrhu, jak si ho přejí občané, je výstavba zpomalovacích prahů v ulici Chaloupky a Pod Vinohrady s omezením rychlosti na 30 km/h a zjednosměrnění nezastavěného úseku komunikace mezi místní částí Louky a Prštné, kde by poté platila rychlost 50 km/h.

 „Tak jako v případě možného zjednosměrnění kterýchkoliv ulic ve městě Zlín, byl zpracován návrh pro zjednosměrnění komunikace spojující části Louky a Prštné, a to ve směru z Louk do Prštného, tak jak si tuto varintu přáli občané,“ sdělil radní Michal Čížek.

Důvodem zjednosměrnění má být omezení tranzitní dopravy v daném úseku komunikace, jejíž šířkové parametry jsou pro obousměrný provoz nedostačující.

Zjednosměrnění by přineslo výhodu nejen místním v podobě zklidnění dopravy, ale i cyklistům, protože by zde byl vyznačen cyklokoridor s možností obousměrného provozu cyklistů.

V průběhu měsíce ledna probíhá dotazníkový průzkum, kdy jsou občané dotčené lokality oslovováni s žádostí o vyplnění dotazníku. Toto šetření probíhá celý měsíc, začátkem února budou pak výsledky zveřejněny a na jejich základě bude rozhodnuto o případně změně dopravního režimu.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru