Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zlín je městem nekonečných možností

4. 1. 2022

Aktuality

472

Zlín – Zastupitelstvo města Zlína schválilo novou značkovou strategii, která je základním dokumentem sjednocující komunikaci města a umožňující mluvit všem institucím o Zlínu jednotně.

vystrizek.jpg

Zlín – Zastupitelstvo města Zlína schválilo novou značkovou strategii, která je základním dokumentem sjednocující komunikaci města a umožňující mluvit všem institucím o Zlínu jednotně.

Značku města vnímáme jako soubor asociací, pocitů a očekávání, která si lidé spojují s daným místem. Značka města odráží jeho charakter, jeho reputaci i historickou podstatu a reprezentuje charakteristický příslib významu a vnímání města uvnitř i navenek. Jedná se o obraz viděný beztoho, aniž bychom město navštívili. Město tak mělo za úkol najít a jasně definovat své silné stránky, na kterých bude stavět v rámci sebeprezentace. Ty však musí být charakteristické, unikátní a uvěřitelné.

„Invenčnost, podnikavost, rodina, to jsou klíčové vlastnosti typicky spjaté se Zlínem, které byly ověřeny na základě sociologického průzkumu u samotných Zlíňanů. Zlín je město postavené na zdánlivě utopistické myšlence, že může existovat místo, kde práce a život jsou v souladu. Díky invenci a nápaditosti, se smyslem pro funkčnost, s odvahou a podnikavostí pouštět se do nových věcí. S energií překonávající všechny překážky. To vše v klidné atmosféře a s ideálními podmínkami pro rodinný život,“ popisuje klíčové vlastnosti Zlína primátor Jiří Korec a dodává: „Zlín vždy byl a opět se musí stát synonymem nekonečných možností a příležitostí pro všechny, kdo chtějí. Proto se město Zlín bude prezentovat jako město nekonečných možností. Podporou v komunikaci bude symbol nekonečna, se kterým pracujeme i v rámci oslav 700. výročí města.“

Součástí komunikační strategie je i definice uchopení osobnosti zakladatele moderního Zlína Tomáše Bati. Ta se bude soustředit především na jeho myšlenky, které jsou smysluplnou a nadčasovou inspirací.

Značková strategie města vznikala v návaznosti na další strategický dokument „Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030, která se  stala vrcholným plánovacím dokumentem města. Ten nastavuje jasné směřování jeho dalšího rozvoje a je podkladem pro čerpání dotací.

„Aby byla tvorba identity města úspěšná a dlouhodobě použitelná, proběhl sběr velkého množství dat od občanů, firem a institucí působících ve Zlíně. Neméně důležité bylo poznat i to, jak Zlín vnímá veřejnost napříč Českou republikou. Sběr dat proběhl prostřednictvím sociologického průzkumu ale i rozhovorů s osobnostmi Zlína napříč obory,“ sdělil Tomáš Melzer, vedoucí Odboru tiskového a cestovního ruchu.

Zpracovaný materiál bude v online formě na webu města a jednoduše komukoli vysvětlí, jaký Zlín je. Materiál bude sloužit nejen magistrátu, ale firmám a dalším organizacím, aby jejich zástupci věděli, jak o Zlíně mluvit.

„Zpracovaná značková strategie je velmi důležitý základ pro jednotnou komunikaci. Nyní budeme pracovat na nové vizuální identitě včetně inovace loga města. Práce na značce města je nikdy nekončící komunikační úsilí, ale z dlouhodobého pohledu bude mít přínos pro město,“ doplnil Tomáš Melzer.

Zpracovatelem identity města byla společnost The Brand plan, která má zkušenosti s tvorbou městských identit. V rámci zakázky se zpracoval značkový a komunikační audit s využitím již existujících zdrojů informací a expertní zkušenosti hlavních aktérů auditovaného prostředí.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru