Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zlín modernizuje informační kanály. Chystá nový web i rozšíření portálu občana

2. 6. 2020

Aktuality

15

Zlín - Moderní a přívětivé město Zlín. To je název projektu, do kterého se zapojí zlínský magistrát a v jehož rámci dojde k modernizaci a inovaci komunikačních nástrojů města. Obsahem projektu "Moderní a přívětivě komunikující město Zlín" budou tři samostatné aktivity, které se předmětně dotknou všech útvarů zlínského magistrátu.

foto-na-web.jpg

Zlín - Moderní a přívětivé město Zlín. To je název projektu, do kterého se zapojí zlínský magistrát a v jehož rámci dojde k modernizaci a inovaci komunikačních nástrojů města. Obsahem projektu "Moderní a přívětivě komunikující město Zlín" budou tři samostatné aktivity, které se předmětně dotknou všech útvarů zlínského magistrátu. 

„Součástí projektu je tak například návrh na podobu a strukturu nových webových stránek města a vytvoření jejich grafického návrhu. Modernizace čeká také na portál občana, kde dojde k rozšíření celé řady funkcionalit jako například e-občanka nebo e-identita,“ prozradil primátor Jiří Korec.

V rámci modernizace portálu občana dojde i ke kompletní aktualizaci stávajících formulářů a jejich rozšíření o další formuláře. „Počítáme také s vytvořením videospotů zaměřených na elektronizaci veřejné správy a propagaci portálu občana. V rámci projektu se také uskuteční řada školení našich zaměstnanců například na téma komunikace s veřejností,“ doplnil Aleš Dufek, náměstek primátora pro IT a eGoverment. Odhadované náklady projektu jsou více než pět milionů korun.

Tento IT projekt tak naváže na nyní spouštěnou novinku Mobilní rozhlas. „Cílem projektu Mobilní rozhlas je zlepšení informovanosti obyvatel města prostřednictvím mobilní aplikace, která umožňuje informovat obyvatele města i nerezidenty formou SMS, emailu, push notifikací či hlasových zpráv pro nevidomé a slabozraké o aktuálním dění ve městě, kultuře a sportu, dopravních uzavírkách, nebo krizových situacích,“ řekl radní Jiří Jaroš. Občané mohou v rámci aplikace přispívat podněty ke zlepšení ve městě nebo upozornit například na černé skládky. Důležitým bodem je i zapojení platformy Tvoříme Zlín, ve které mohou Zlíňané hlasovat o vlastních projektech v participativním rozpočtu. Magistrát chce rovněž pomoci občanské participaci vytvářením dotazníků či minireferend, která by samosprávě měla pomoci se zlepšováním životních podmínek pro obyvatele města.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru