Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zlín nezapře své podnikatelské kvality. Je krajským vítězem Města pro byznys

16. 3. 2023

Aktuality

217

Statutární město Zlín exceluje v podnikatelském prostředí i v přístupu veřejné správy. V obou těchto hlavních kategoriích výzkumu zabodovalo v rámci krajského srovnání. Na dalších stupních vítězů se umístily Uherské Hradiště a Rožnov pod Radhoštěm. 

Srovnávací výzkum Město pro byznys, který hodnotí všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností v České republice, vyhodnocuje analytická agentura Datank. Krajské výsledky jsou již tradičně vyhlašovány na setkáních Svazu měst a obcí ČR.

Ve Zlíně je dost firem i živnostníků

Statutární město Zlín v kraji dominuje jak počtem firem, tak počtem živnostníků, množství ekonomických subjektů je zde prostě i při zohlednění počtu obyvatel nejvíce. Město myslí na elektromobilitu, alespoň o tom svědčí nejvyšší počet dobíjecích stanic. Zlín má rovněž nejvyšší počet dokončených bytů, a to v přepočtu na 1000 obyvatel i v přepočtu k meziroční změně počtu obyvatel. Město vynakládá dostatečné finanční prostředky zejména do oblasti veřejné dopravy, kultury a sportu. Podíl dotací na příjmech je v rámci Zlínského kraje nadprůměrný. Radnice se může také pochlubit kvalitními webovými stránkami z pohledu podnikatelů. Ti na nich naleznou v přehledné formě vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou a mnoho dalších pro podnikání užitečných informací.


„Jsem rád, že se nám podařilo dostat na pomyslnou bednu. To, že je to letos příčka nejvyšší, nás těší o to více. Důležité je, že se na předních pozicích umísťujeme každoročně. Zlín je město původně průmyslové, založené na obuvnictví, ale aktuálně se transformuje především na nové moderní technologie, snažíme se být kreativní. Myslím, že si zde aktuálně všechny obory podnikání přijdou na své a mají zde své kvalitní zastoupení. Hodně na rozvoji podnikatelského prostředí ve městě spolupracujeme také s Univerzitou Tomáše Bati a krajským úřadem. Do budoucna v horizontu pěti let plánujeme využít pro další rozvoj bydlení, ale i podnikání s vysokou přidanou hodnotou pro celý Zlínský kraj v podobě technologického parku lokalitu na Březnické ulici,“ říká primátor města Zlína Jiří Korec.

Uherské Hradiště skrývá podnikatelský potenciál, v Rožnově pod Radhoštěm dobře hospodaří

Stříbrné Uherské Hradiště zaznamenává v rámci regionu velmi vysoký meziroční nárůst počtu obyvatel. Má zároveň nadprůměrný počet uchazečů o zaměstnání, což je pro podnikatele důležitým lákadlem. Index stáří, tedy podíl lidí nad 65 let věku ku lidem mladším 14ti let, je nízký, což je příslibem rozvoje podnikání také do budoucnosti. Radnici je možné pochválit za v rámci Zlínského kraje nadprůměrný počet úředních hodin, během nichž si podnikatelé mohou vyřádit vše potřebné. Třetí příčku obsadil Rožnov pod Radhoštěm, a to mimo jiné díky nadprůměrnému počtu firem s více než 250ti zaměstnanci v přepočtu na celkové množství ekonomických subjektů nebo v kraji podprůměrnou měsíční mzdě, což je výhodou pro nové investory. Radnice dobře nakládá s finančními prostředky, alespoň to dokládají podprůměrné náklady na dluhovou službu a také vysoká likvidita. Rožnov pod Radhoštěm se zároveň blýskl v mystery testování, které ověřuje kvalitu a včasnost odpovědí živnostenských úřadů na fiktivní podnikatelské dotazy.

„Nově zvolená zastupitelstva mají jedinečnou příležitost sledovat a porovnávat výsledky své práce jak s minulým vedením, tak i s okolními městy či obcemi. Každoroční srovnávací výzkum Město pro byznys jim ukáže, zda jejich zvolená cesta vede k rozvoji jejich území, zda napomáhá dostatečně rozvoji podnikatelských aktivit a tím i celkové spokojenosti místních občanů. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových myšlenek, které dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty. Účastníci našich krajských setkání si je už bez slavnostního vyhlašování regionálních výsledků tohoto výzkumu neumí představit. Řada vítězů a oceněných jsou našimi členy, což nás velmi těší,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

***

Srovnávací výzkum Město pro byznys již šestnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS a Svaz měst a obcí ČR.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru