Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zlín ocení nejlepší učitele. Začíná nominace

30. 10. 2017

Aktuality

10

Zlín – Vyzdvihnout práci pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a veřejně ocenit práci těch nejlepších. S takovým záměrem přichází nově od letošního roku statutární město Zlín.

budova radnice

Zlín – Vyzdvihnout práci pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a veřejně ocenit práci těch nejlepších. S takovým záměrem přichází nově od letošního roku statutární město Zlín. Při výběru oceněných bude hodnotit výsledky jejich pedagogické činnosti v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu, a to ve třech kategoriích.

„Chceme alespoň jednou za rok veřejně všem učitelům za jejich náročnou práci poděkovat, a zároveň těm nejlepším z nich předat ocenění. Kandidáti na ocenění mohou být navrženi podle dosažených úspěchů z hlediska času, tedy v kategoriích za významný přínos pro pedagogickou praxi v uplynulém roce a za dlouhodobé vynikající výsledky ve výchovně vzdělávací práci. Ve třetí kategorii pak bude zohledněn celoživotní přínos ve školství,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Francová.

Nominace přijímá v písemné podobě Odbor školství Magistrátu města Zlína nejpozději do 20. listopadu 2017. O přijatých návrzích bude následně hlasovat Komise pro výchovu a vzdělávání, konečné schválení pedagogů, kteří obdrží od města ocenění pak schválí Rada města Zlína na svém zasedání.

Návrhy mohou podávat se souhlasem nominovaných pouze ředitelé škol, a to na základě svého vlastního výběru nebo návrhů vzešlých od pedagogů a SRPŠ (klubu rodičů či třídních důvěrníků). Z každé školy může být navržen pouze jeden kandidát. Do hodnocení budou zařazeni kandidáti s trvalým bydlištěm ve Zlíně nebo působící ve školách a školských organizacích zřizovaných statutárním městem Zlínem.

Slavnostní akt předání ocenění pedagogům proběhne na vánočním setkání primátora města s řediteli škol, které se koná každoročně v obřadní síni na radnici.

Podrobnosti o pravidlech nominace jsou k dispozici v příloze tiskové zprávy.

 

 

 

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru