Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zlín opět podpoří vznik scénářů

4. 6. 2019

Aktuality

8

Zlín - Správní rada Filmového fondu statutárního města Zlína vyhlásila historicky druhou výzvu na podporu vzniku filmových scénářů. Do projektů, které čerpají z historie nebo současnosti města Zlína...

ilustracni-foto-z-nataceni-filmu-ve-zline-zdroj-zlin-film-office.jpg

Zlín - Správní rada Filmového fondu statutárního města Zlína vyhlásila historicky druhou výzvu na podporu vzniku filmových scénářů. Do projektů, které čerpají z historie nebo současnosti města Zlína, fond letos investuje 1,4 milionu korun. Zájemci mohou své žádosti posílat od 1. do 26. července 2019.

Zachovat a dále rozvíjet ve Zlíně tradiční odvětví kreativního průmyslu – audiovizi, ale také zatraktivnit Zlín a jeho potenciál v oblasti audiovize. To jsou cíle Filmového fondu statutárního města Zlína, který v těchto dnech zveřejnil druhou výzvu určenou na podporu vývoje filmových scénářů s přímou vazbou na město.

„V loňském roce jsme rozhodli o podpoře osmi z celkem dvaadvaceti přihlášených projektů. Věříme, že zájem o zlínská témata vzbudí mezi filmaři naše výzva i letos. Díky nevyčerpání všech alokovaných prostředků z roku 2018 jsme tentokrát objem podpory navýšili z původního milionu na stávající 1,4 milionu korun. Atraktivita výzvy se tak může v očích filmařské obce ještě zvýšit,“ říká Jiří Korec, primátor statutárního města Zlína a současně předseda správní rady fondu.

Právě hodnocení správní rady slouží jako podklad k pozdějšímu rozhodování městského zastupitelstva o udělení dotací. To musí být podle Korce vždy řádně odůvodněné. Proto správní radu tvoří jak zástupci města, tak filmoví odborníci. „Podpora vývoje scénářů je prvním a logickým krokem k tomu, aby se ve Zlíně opět natáčelo. Investice se projeví sice v delším časovém horizontu, ale praxe z jiných měst a zemí ukazuje, že je tento postup efektivní,“ vysvětluje Pavlína Žipková, vedoucí Czech Film Commission a současně členka správní rady zlínského filmového fondu.

Prostředky na vývoj filmové látky jsou dostupné renomovaným scenáristům, ale i začínajícím tvůrcům. Při hodnocení žádostí rozhoduje zejména originalita a zpracování námětu stejně jako míra zapojení Zlína. Ta se může projevit například zasazením příběhu do konkrétních městských lokací nebo vyprávěním o výrazné, významné, ale třeba také diskutabilní osobnosti města. Podporovány jsou scénáře celovečerních filmů, dokumentů i seriálů. Maximální výše dotace není stanovena.

Výzva s přesnými podmínkami je již zveřejněna na úřední desce města Zlína. Žadatelé mohou opět využít i bezplatné konzultace u zlínské filmové kanceláře, která je městem pověřena propagací výzvy mezi filmaři. „Nejčastější chybou, se kterou jsme se v loňském roce potkávali, bylo zaměňování města Zlín a Zlínského kraje. Žadatelům jsme tak například pomáhali rozlišovat, jaké náměty mohou být z této dotace podpořeny a jaké už ne. Zájemci se na nás mohou obracet ale i s dalšími otázkami, které se týkají podpory audiovize v regionu,“ uzavírá Magdaléna Hladká ze Zlín Film Office.

Filmová kancelář ZLÍN FILM OFFICE je spojkou mezi filmaři a Zlínským krajem. Svoji činnost zahájila k 1. prosinci 2016, a to pod záštitou neziskové organizace Regionálního filmového fondu z. s. Je podporována Zlínským krajem a Státním fondem kinematografie. Úzce spolupracuje s národní filmovou kanceláří Czech Film Commission. Je držitelem titulu ‚Film Friendly 2018‘. Za sebou má spolupráci na projektech jako Marie Terezie, Poslední aristokratka, Úsměvy smutných mužů, Kriminálka 5.C, Zátopek a dalších.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru