Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zlín plánuje městskou mobilitu. Zapojit se může i veřejnost

28. 4. 2021

Aktuality

15

Zlín - Vyšší bezpečnost na silnicích, zlepšení podmínek cestování pro všechny obyvatele i návštěvníky Zlína, čistší ovzduší, méně hluku a zvýšení kvality života, či čerpání evropských a národních dotací na dopravní projekty.

sump-mapa-vizual.jpg

Zlín - Vyšší bezpečnost na silnicích, zlepšení podmínek cestování pro všechny obyvatele i návštěvníky Zlína, čistší ovzduší, méně hluku a zvýšení kvality života, či čerpání evropských a národních dotací na dopravní projekty. To je jen zlomek pozitiv, která může Zlínu přinést Plán udržitelné městské mobility, jehož příprava právě započala. Záštitu nad plánem, který zpracovává brněnské Centrum dopravního výzkumu, převzal radní za dopravu Michal Čížek.

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) je významný strategický dokument, jehož ambicí je překročit rámec tradičního dopravního plánování, které se v posledních desetiletích zaměřovalo převážně na motorovou dopravu. Cílem PUMM je naopak soustředit se na tzv. udržitelné módy dopravy – chůzi, cyklistiku a veřejnou dopravu – a umožnit obyvatelům a návštěvníkům jejich pohodlné a bezpečné využití pro jakékoliv cesty.

Kromě zlepšení životního prostředí přispívá podpora a rozvoj těchto forem cestování také k narovnání podmínek a dostupnosti mobility ve společnosti. Automobilová doprava dlouhá léta utváří vzhled našich měst, ale kromě nerovných dopadů na zdraví a kvalitu života není vždy snadno a stejně dostupná všem skupinám obyvatel (např. dětem a mladistvým, ženám, nízkopříjmovým skupinám, seniorům, zdravotně znevýhodněným). Kvalitně zpracovaný PUMM a jeho naplňování je tak přínosem pro celou společnost i životní prostředí.

Nedílnou součástí celého procesu je aktivní zapojování veřejnosti (participace). Bez názorů a podnětů vás, obyvatel Zlína, by dobrý plán, ušitý na míru našeho města, nemohl vzniknout. Díky Vašim každodenním cestám po městě jste významnými nositeli místních znalostí o dopravě i o veřejném prostoru. V průběhu tvorby PUMM, která bude trvat do jara příštího roku, budete mít možnost podílet se na jeho tvorbě hned několikrát.

Poprvé se veřejnost může zapojit již nyní, a to v tzv. pocitové mapě, která je zaměřena na sběr problematických míst ve zlínské dopravě i veřejném prostoru. Tuto lze nalézt na mapa.zlinvpohybu.cz a na oficiálních stránkách plánu zlin.mestovpohybu.cz. Zde se mohou občané také dozvědět podrobnější informace o projektu. Aktuality lze sledovat i na facebookové stránce Zlín v pohybu.

„Díky spolupráci města a občanů můžeme získat plán, který nám umožní čerpat evropské dotace do dopravních projektů a pomůže ze Zlína vytvořit zase o něco příjemnější místo k životu,“ sdělil radní pro dopravu Michal Čížek.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru