Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zlín pracuje na tvorbě své identity

27. 1. 2021

Aktuality

13

Zlín - Dnešní svět je charakteristický velkým množstvím více či méně důležitých informací, jsme svědky každodenního soutěžení konkurenčních výrobků či služeb o přízeň zákazníků. Pro orientaci v záplavě nejrůznějších nabídek hrají významnou roli značky.

Zlín - Dnešní svět je charakteristický velkým množstvím více či méně důležitých informací, jsme svědky každodenního soutěžení konkurenčních výrobků či služeb o přízeň zákazníků. Pro orientaci v záplavě nejrůznějších nabídek hrají významnou roli značky.

I jednotlivá města mezi sebou v posledních letech stále více a intenzivněji soutěží o investice, kvalifikované pracovníky, turisty, pořadatelství kongresů, kulturních a sportovních akcí či o prostředky na podporu vědy a výzkumu. „Konkurence měst investujících do sebeprezentace je stále větší. Zlín potřebuje jednotnou identitu, jejíž cílem je definovat, co dělá město výjimečným ve srovnání s jinými městy a jakým místem chce být do budoucna. Ve Zlíně máme co nabídnout, je potřeba to však umět o sobě říci,“ uvedl primátor města Jiří Korec.

Značku města vnímáme jako soubor asociací, pocitů a očekávání, která si lidé spojují s daným místem. Značka města odráží jeho charakter, jeho reputaci i historickou podstatu a reprezentuje charakteristický příslib významu a vnímání města uvnitř i navenek. Jedná se o obraz viděný beztoho, aniž bychom město navštívili. Město tak musí najít a jasně definovat své silné stránky, na kterých bude stavět v rámci sebeprezentace. Ty však musí být charakteristické, unikátní a uvěřitelné.

Metropole typu Prahy nebo Brna jsou atraktivní pro obyvatele, zaměstnance, podnikatele, studenty i turisty. Je to dáno pozitivním vnímáním města, které je programově podporováno v rámci propagace. Definici identity města a její následné aplikování do všech oblastí života města je proto nutné vnímat jako dlouhodobý proces, na němž se podílí všechny výše zmiňované skupiny spojené s fungováním města.

„Aby mohla být tvorba identity města úspěšná a dlouhodobě udržitelná, musíme shromáždit množství relevantních informací od občanů, firem a institucí působících ve Zlíně a současně také zjistit, jak je Zlín vnímán veřejností napříč Českou republikou. Zdrojem informací budou jednak již realizované průzkumy a analýzy, dále kvalitativní šetření mezi jednotlivými zainteresovanými skupinami ve Zlíně a v neposlední řadě i celoplošný reprezentativní výzkum,“ popsal Tomáš Melzer, tiskový mluvčí města.

Zpracovatelem identity města je společnost The Brand Plan, která vyhrála výběrové řízení a má zkušenosti se strategickou a konzultační činností pro významná města v rámci České republiky, a svoji práci opírá o zahraničních know-how.

V rámci zakázky se tak počítá se zpracováním značkového a komunikačního auditu. Bude definována značka města jako zastřešující prvek všech dotčených oblastí města – rezidentů, vzdělávacích institucí, ekonomické a podnikatelské sféry, urbanistického rozvoje a turismu. Bude zpracován online manuál, který jednoduše vysvětlí, o čem Zlín je a jakým městem chce být. Tento manuál bude sloužit nejen magistrátu, ale i firmám a dalším organizacím a taktéž bude nástrojem k tomu, aby o sobě město Zlín mluvilo jednotným hlasem. 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru