Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zlín si připomíná mimořádné jubileum. Ryzí datum oslaví v únoru.

27. 1. 2022

Aktuality

51

Zlín - Zlín se na celý rok 2022 zahalil do zlaté, slavnostní barvy, která značí zcela unikátní mezník v dějinách města. Ryzím datem je 28. únor. Událost přiblíží představení faksimile s první zmínkou o městě, beseda odborníků s dobovým hudebním doprovodem a následná mše svatá. Listina pak bude další dny vystavena pro veřejnost.

Listina, na které je poprvé zmíněn Zlín

Zlín - Zlín se na celý rok 2022 zahalil do zlaté, slavnostní barvy, která značí zcela unikátní mezník v dějinách města. Ryzím datem je 28. únor. Událost přiblíží představení faksimile s první zmínkou o městě, beseda odborníků s dobovým hudebním doprovodem a následná mše svatá. Listina pak bude další dny vystavena pro veřejnost.

Roku 1322 Zlín poprvé vystupuje v písemných pramenech, když královna-vdova Eliška Rejčka koupila od bratrů Fricka a Viléma z Egerberka majetky na Moravě. Mezi nimi se objevuje také městečko Zlín. O tomto prodeji se dochovaly hned čtyři listiny, což je nepochybně unikát. Dvě listiny o prodeji majetku Fricka z Egerberka jsou datovány 28. února 1322 a právě v tento den o 700 let později bude zlínské veřejnosti představena, pro Zlín speciálně vyrobená faksimile, čili věrná kopie, této listiny.

Dne 28. února 2022 se od 17 hodin v hlavním sále zámku Zlín uskuteční beseda s názvem První zmínka aneb Bylo, nebylo? s historiky Tomášem Somerem a Tomášem Borovským, kteří veřejnosti objasní okolnosti vzniku listiny a přiblíží také dobu 14. století na Moravě. Moderátorem bude ředitel Státního okresního archivu Zlín David Valůšek. Pořadatelem akce je město Zlín, spolupořadatelem Státní okresní archiv Zlín a realizátorem pak kulturní a kreativní centrum Živý Zlín.

Pořad je prvním ze sedmi setkání nad historií města formou besedy a tématického hudebního doprovodu. V roli hostů Davida Valůška se představí někteří jeho kolegové odborníci spolupracující na právě vznikající publikaci o dějinách Zlína. Zazní také ukázky dobové hudby v dramaturgii hudebnice Renaty Smetkové. Faksimile pak bude k vidění pro širokou veřejnost v prostorách hlavního sálu zámku do neděle 6. března, vždy v čase 15 - 17 hodin.

Po skončení besedy proběhne v kostele sv Filipa a Jakuba ve Zlíně mimořádná mše svatá věnovaná výročí města. Ta začne v 18.30 hodin. Obřad bude možné sledovat také online na youtube kanále římskokatolické farnosti s. Filipa a Jakuba Zlín. Více na www.farnostzlin.cz

 

Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. je odborný asistent na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se sociálními a kulturními dějinami vrcholného a pozdního středověku a dějinami dějepisectví. 

Mgr. Tomáš Somer, Ph.D. je odborný asistent Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se hospodářskými a sociálními dějinami střední Evropy ve 13. a 14. století.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru