Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zlín vyzval k urychlení řešení sporů týkající se vodárenské infrastruktury

10. 2. 2021

Aktuality

15

Zlín - Statutární město Zlín realizuje dlouhodobě veškeré možné kroky vedoucí k dosažení dohody a stabilizaci situace týkající se aktuálního způsobu provozování vodárenské infrastruktury na Zlínsku a sporů s ním souvisejících. Cílem je maximální zvýšení vlivu podílu městských samospráv na řízení provozu vodárenské infrastruktury v regionu.

Zlín - Statutární město Zlín realizuje dlouhodobě veškeré možné kroky vedoucí k dosažení dohody a stabilizaci situace týkající se aktuálního způsobu provozování vodárenské infrastruktury na Zlínsku a sporů s ním souvisejících. Cílem je maximální zvýšení vlivu podílu městských samospráv na řízení provozu vodárenské infrastruktury v regionu. Díky aktivnímu přístupu města došlo od roku 2014 ke zvýšení investic do vodárenské infrastruktury a také k zásadně pozitivním změnám postavení a vlivu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. na správu vodárenské infrastruktury v jejím vlastnictví.

V současné době je společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.,  účastníkem přibližně 10 soudních sporů, jejichž předmětem je především určení neplatnosti některých usnesení valných hromad společnosti, popř. platnost či neplatnost smluvních vztahů, na jejichž základě funguje tzv. provozní model provozování vodárenské infrastruktury na Zlínsku. Předmětné soudní spory trvají kontinuálně od roku 2002. V daných sporech již rozhodovaly všechny soudní stupně obecných soudů, soud ústavní a rovněž rozhodčí soud. Celkově byly vydány desítky rozsudků, nicméně dosud nepadl jediný rozsudek, na základě kterého by bylo možno ukončit stávající provozní model. V roce 2019 bylo zahájeno tzv. mediační řízení, které může být řešením nynější složité situace. Mediační řízení má být prostředkem ke smírnému řešení sporu za aktivní účasti mediátora. V tomto případě jsou účastníky sporu  obchodní korporace Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Moravská vodárenská, a.s. a města Otrokovice a Fryšták

Jelikož se město Zlín neúčastní žádného zmíněného soudního sporu, musí nyní počkat na výsledek daného mediačního řízení. Město, jako subjekt se zásadním postavením v rámci zlínského regionu, v minulém týdnu oficiálně písemně vyzvalo generálního ředitele společnosti Moravská vodárenská, a.s., Martina Bernarda a předsedu představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Svatopluka Březíka, aby vyvinuli maximální úsilí vedoucí k dosažení shody mezi zainteresovanými stranami. Cílem konsensu má být navrácení vlivu a podílu akcionářů - obcí na správě a řízení provozu a nakládaní s vodárenskou infrastrukturou na Zlínsku. Splnění takového cíle však nesmí mít negativní dopady na cenu vodného a stočného pro odběratele ve zlínském regionu.

 „Jsme připraveni využít veškeré relevantní nástroje k dosažení cíle, kterým je zvýšení podílu měst a obcí na fungování vodárenské infrastruktury na Zlínsku tak, aby veškeré realizované kroky měly pozitivní dopady na konečné odběratele,“ sdělil primátor Jiří Korec.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru