Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zlínské místní části si rozdělí 25 milionů korun

21. 1. 2020

Aktuality

26

Zlín - I letos si místní části Zlína mezi sebou rozdělí 25 milionů korun z městského rozpočtu. O využití těchto financí budou rozhodovat sami zdejší obyvatelé prostřednictvím svých komisí místních částí.

radnicee.jpg

Zlín - I letos si místní části Zlína mezi sebou rozdělí 25 milionů korun z městského rozpočtu. O využití těchto financí budou rozhodovat sami zdejší obyvatelé prostřednictvím svých komisí místních částí.

„Projekt vznikl v roce 2009 s vidinou vyššího zapojení občanů do rozhodovacího procesu. Už od začátku jsou finanční prostředky rozdělovány podle stejného principu, tedy podle počtu trvale hlášených obyvatel v každé části,“ sdělil Bedřich Landsfeld, náměstek primátora pro oblast ekonomiky.

Území statutárního města Zlína je rozděleno na vnitřní město a na příměstské místní části. Místní části tvoří obce se samostatným katastrálním územím historicky přičleněné k městu Zlín. V jednotlivých místních částech jsou zřízeny komise místních částí, které jsou dobrovolnými iniciativními seskupeními občanů žijících v dané lokalitě a jsou poradními orgány zastupitelstva a rady města.

Každý rok jsou pro místní části vyčleňovány v rozpočtu města Zlína na příslušný kalendářní rok finanční prostředky v celkovém objemu 25 milionů korun, které jsou následně rozdělovány dle počtu obyvatel příslušné místní části a investovány dle doporučení jednotlivých komisí místních částí. Nad rámec těchto finančních zdrojů jsou radou a zastupitelstvem finančně zajištěny větší investiční akce a provozní výdaje každé místní části.

Snahou města je zapojovat finanční zdroje rovnoměrně ve středu města i v jednotlivých místních částech. Mezi největší místní části statutárního města Zlína se řadí Malenovice (6 869 obyvatel), Kostelec (1943 obyvatel) a Příluky (1909 obyvatel). Naopak nejmenšími místními částmi jsou Salaš (195 obyvatel), Klečůvka (325 obyvatel) a Lhotka - Chlum (389 obyvatel). 

 

Rozdělení 25. mil. Kč do místních částí:

Louky - 1 140 000 Kč

Kostelec - 2 237 000 Kč

Klečůvka - 375 000 Kč

Kudlov - 2 035 000 Kč

Lhotka a Chlum - 450 000 Kč

Štípa - 2 127 000 Kč

Prštné - 285 000 Kč

Velíková - 740 000 Kč

Salaš - 225 000 Kč

Příluky - 2 200 000 Kč

Lužkovice - 725 000 Kč

Jaroslavice - 948 000 Kč

Malenovice - 7 912 000 Kč

Mladcová - 1 548 000 Kč

U Majáku a Film. ateliéry - 1 053 000 Kč

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru