Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zlínské školy budou ve výuce využívat 3D tiskárny

12. 8. 2021

Aktuality

6

Zlín – Město Zlín společně s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy pořídilo v průběhu letních prázdnin 27 kusů 3D tiskáren.

Školy získaly 3D tiskárny

Zlín – Město Zlín společně s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy pořídilo v průběhu letních prázdnin 27 kusů 3D tiskáren. Ty putovaly do všech zlínských základních škol, včetně škol v přilehlých obcích Fryšták, Lukov, Racková, Mysločovice, Želechovice nad Dřevnicí a základních škol jiných zřizovatelů, které působí na území města Zlína. Dodávka 3D tiskáren byla realizována v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II“ a financována je z rozpočtu EU a města Zlína.

Cílem této společné aktivity je sdílení zkušeností a tvorba společných výukových materiálů, stejně jako prohloubení spolupráce mezi školami na území města a v jeho zázemí. Věříme, že nové vybavení přinese nejen žákům, ale i pedagogům zlínských a přilehlých škol nové podněty pro další zkvalitňování každodenní výuky,“ uvedla náměstkyně primátora města Zlína Kateřina Francová.

Využití 3D tiskáren je velmi široké. Mohou být využity pro výrobu pomůcek pro studenty (například části lidské kostry do hodin biologie), tvorbu nejrůznějších materiálů do výuky, nebo pro reálnou ukázku objektů, které studenti sami vytvořili.

Pro samotné studenty může být tento proces motivující, jelikož mají konkrétní výsledek své práce před sebou a současně se seznámí se základy 3D modelování. Pro pedagogy pak tato tiskárna přináší nové možnosti v přípravě a vedení výuky, zejména s možností ukázky konkrétních hmatatelných předmětů,“ dodala Kateřina Francová.

Součástí pořízení vybavení bude také série odborných školení pro pedagogy zapojených škol, s cílem vysvětlit a ukázat možnosti využití 3D tiskáren v pravidelné výuce.

Tato aktivita vychází z Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Zlín II a současně také z Koncepce rozvoje školství statutárního města Zlína do roku 2027. V ní je kladen důraz na podporu využívání a zapojení moderních technologií do vzdělávání, propojení s praxí a vazba vzdělávání na nové podmínky spojené na trhu práce např. v souvislosti s nástupem průmyslu 4.0.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru