Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zlínské školy se zapojí do projektu posilujícího kvalitu distančního vzdělávání

19. 1. 2021

Aktuality

15

Zlín – Společné řešení inovací vzdělávacích programů základních škol ve vazbě na distanční výuku.

Ilustrační obrázek

Zlín – Společné řešení inovací vzdělávacích programů základních škol ve vazbě na distanční výuku. To je název projektu, do kterého se zapojilo všech třináct zlínských základních škol zřizovaných městem. Žáci i pedagogové budou průběžně zpracovávat praktické dovednosti a zkušenosti a následně inovativní postupy zavádět a ověřovat v rámci nových vzdělávacích programů. Důraz v tomto procesu budou školy klást na zavádění interaktivních vyučovacích prvků, které povedou k efektivnější distanční výuce. O své know how, které rozvíjí úroveň distanční vzdělávání, se školy zapojené do projektu vzájemně podělí.

„Po loňském průlomovém roce, co se týče distančního vzdělávání, jsme velmi uvítali možnost zapojit se právě do projektu, který je zaměřen na zvyšování digitální zručnosti pedagogů i žáků. Zásadní v něm je výměna zkušeností zapojených škol, díky níž můžeme získat nové poznatky a využít je ke zkvalitnění on-line výuky. Naopak my můžeme předat naše zkušenosti a inspirovat jiné. Navíc výměna zkušeností má přeshraniční přesah, nebude probíhat pouze v českém prostředí. Zapojeny budou i školy ze Slovenska,“ vysvětlila náměstkyně primátora města Zlína Kateřina Francová.

Projekt Společné řešení inovací vzdělávacích programů základních škol ve vazbě na distanční výuku je v souladu s Koncepcí rozvoje školství statutárního města Zlína na období let 2021-2027. Zároveň nebude představovat finanční zátěž statutárního města Zlína, ani zúčastněných příspěvkových organizací. Každá zapojená příspěvková organizace z projektu získá do bezplatného užívání po skončení udržitelnosti projektu kompletní vybavení pro videokonferenci (kamera, ozvučení, LCD) k využití v konkrétní třídě. Vybraní pedagogové budou mít z projektu uhrazenu svou práci a současně se mohou účastnit společenských vzdělávacích kurzů.

Vedoucím partnerem projektu je Sdružení měst a obcí východní Moravy.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru