Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zlínský architektonický manuál online

12. 3. 2020

Aktuality

352

Zlín - Odborně popularizační databáze Zlínský architektonický manuál (ZAM) je spuštěna. Na webu www.zam.zlin.eu je připraven souhrn architektonických a uměleckých objektů, souborů staveb a veřejných prostranství vzniklých v letech 1894–2018.

zam-fb-uvodnifoto-3-slideshow-a--002-.jpg

Zlín - Odborně popularizační databáze Zlínský architektonický manuál (ZAM) je spuštěna. Na webu www.zam.zlin.eu je připraven souhrn architektonických a uměleckých objektů, souborů staveb a veřejných prostranství vzniklých v letech 1894–2018.

V roce 2019 bylo připraveno 5 tematických tras představujících proměnu Zlína z malého rolnického města v moderní Zlín úzce spojený s růstem firmy Baťa a zároveň jeho stavebně historický vývoj, který se odehrál od konce 2. světové války do současnosti. Koncepce jednotlivých tras byla vypracována mezioborovým týmem složeným z historiků, historiků umění, architektů a sociologů.

Díky této spolupráci je výsledná podoba věnována nejen architektonicky cenným objektům, ale také fenoménům, které jsou spjaty s organizací společnosti Baťa, pravidly jejího řízení, způsobu vzdělávání a každodenní výchovy (Zlín baťovských mladých žen a mladých mužů). Hesla vedle významných městských solitérů poukazují také na urbanistické celky a standardizované objekty sériově produkované Stavebním oddělením firmy Baťa. Časově ohraničenou trasu věnující se období 20. až 40. let (Baťovské bydlení) doplňuje s ní související procházka představující realizaci baťovského centra města – nikdy nedokončeného náměstí Práce v kontrastu s historickým náměstím Míru, které dodnes prochází stavební proměnou (Od náměstí k náměstí). Další trasa je zaměřená na architektonický vývoj uvnitř továrního areálu (Tovární areál). Samostatná procházka je věnována technologickým experimentům vycházejícím ze stavebního oddělení, které po roce 1945 vyústily v první montované panelové domy série G realizované nástupnickou stavební organizací Stavosvit (Od cihly k panelu). Celkem je zpracováno 90 hesel, mezi nimiž jsou zastoupeny také životopisy nejdůležitějších architektů a stavitelů. 

Databázi tvoří texty, archivní plány a fotografie a také současná fotodokumentace. Některá hesla jsou doplněná o dobové materiály, které dosud nebyly zveřejněny. V budoucnu by měly být trasy propojeny také s orientačními znameními ve veřejném prostoru. Databázi rozšiřují také odborné texty upozorňující na události či jevy, které ovlivnily nejen architektonický, ale i společenský a historický vývoj města.

Svým pojetím je ZAM určený pro všechny zájemce o architekturu, urbanismus a novodobou historii měst. Zlínští obyvatelé se prostřednictvím databáze mohou dozvědět více o místě, v němž žijí. ZAM je také ideálním nástrojem pro turisty, je k dispozici 24 hodin denně. Pro ty, jejichž prvotním cílem je účast na konferenci, veletrhu nebo jiné konkrétní události, ale současně hledají způsob, jak ve volném čase blíže poznat cizí město. Zároveň je k dispozici i návštěvníkům, kteří přijíždějí do Zlína cíleně za poznáním průmyslových sídel, moderních forem plánování veřejných prostor i baťovské architektury a hledají spolehlivé informace koncentrované na jednom místě.

Součástí projektu ZAM je také doprovodný program komentovaných prohlídek městem nazvaných Potkej Zlín

Hlavním realizátorem projektu je spolek aArchitektura (www.aarchitektura.cz), který na databázi spolupracoval s nejdůležitějšími institucemi v kraji – Krajská galerie výtvarného umění, Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, Muzeum města Brna,

Projekt ZAM je realizován díky finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky, Statutárního města Zlín, Zlínského kraje a společnosti KOMA Modular.

Více info: www.aarchitektura.cz, www.zam.zlin.eu.

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Šmardová (lucie@aarchitektura.cz)

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru