Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zlínští zastupitelé mění jednací řád. Reagují tak na možnost povolení distanční účasti i po ukončení nouzového stavu

17. 5. 2021

Aktuality

12

Zlín - Zlínští zastupitelé se budou při svých zasedáních řídit novým jednacím řádem. Ten obsahuje řadu drobných změn a úprav. Navržená změna jednacího řádu zastupitelstva města Zlína...

vzdaleny-pristup.jpg

Zlín - Zlínští zastupitelé se budou při svých zasedáních řídit novým jednacím řádem. Ten obsahuje řadu drobných změn a úprav. Navržená změna jednacího řádu zastupitelstva města Zlína reaguje především na změnu okolností, za kterých byla v rámci předchozí změny upravena distanční účast na zasedání zastupitelstva.

„Nové znění jednacího řádu také reaguje na podněty některých zastupitelů či pracovníků Magistrátu města Zlína,“ zmínil další důvody úpravy primátor města Jiří Korec.

Některé, především stylistické, úpravy byly vynuceny i personální situací. Takovou změnou je například změna termínu tajemnice za tajemník. Řada změn jsou záležitosti technického rázu, jako změny odstavců, vypuštění článků atd. Asi nejvýraznější změnou je tedy umožnění distanční účasti.

„Původní provizorní úprava možnosti distanční účasti na zasedání zastupitelstva byla vyvolána tehdy platným nouzovým stavem, který však již skončil. Jelikož se v mezidobí ověřilo, že distanční účast je z technického hlediska možná, navrhli jsme její možnost ponechat i nadále,“ doplnil primátor města. Na základě praktických zkušeností a podnětů jsou nyní přesněji vyspecifikovány její podmínky.

Mezi důvody distanční účasti tak patří například karanténa, péče o dítě v rámci mateřské či rodičovské dovolené, péče o dítě či osobu blízkou v rámci čerpání ošetřovného nebo dlouhodobého ošetřovného a péče o dítě či osobu blízkou, která nespadá pod výše uvedené situace. Mezi důvody pro distanční účast není zařazena nemoc zastupitele, neboť se má za to, že v takovém případě se má prioritně léčit, nikoli se účastnit zasedání zastupitelstva.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru