Česky

Česky

English

menu
zavřít

Změna místní úpravy provozu v ulicích L. Váchy, B. Němcové a Nerudova

24. 11. 2020

Aktuality

29

Zlín - Ve druhé polovině měsíce listopadu byla provedena změna místní úpravy provozu za pomocí svislého dopravního značení, čímž byla i dokončena dlouhodobá snaha města vyřešit nevyhovující dopravní situaci. Jedná se o zjednosměrnění ulic L. Váchy, B. Němcové a Nerudovy.

Zlín - Ve druhé polovině měsíce listopadu byla provedena změna místní úpravy provozu za pomocí svislého dopravního značení, čímž byla i dokončena dlouhodobá snaha města vyřešit nevyhovující dopravní situaci. Jedná se o zjednosměrnění ulic L. Váchy, B. Němcové a Nerudovy.

V případě ulice L. Váchy je ulice zjednosměrněna ve směru od východu na západ. Určujícím směrem v tomto případě byla nutnost zachování rychlého výjezdu zdravotnické záchranné služby ve směru na Malenovice. Z toho vyplývá, že paralelně vedená komunikace na ulici B. Němcové pak byla zjednosměrněna opačným směrem, tzn. od západu k východu.

V této souvislosti došlo taktéž ke zjednosměrnění spodní části ulice Nerudova, a to ve směru od ulice B. Němcové k ul. L. Váchy.

Zjednosměrněním těchto ulic došlo k legalizaci podélného parkování v dotčených ulicích. Dříve při obousměrném provozu se řidiči dopouštěli přestupku proti příslušnému ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Pro vzájemné vyhnutí se dvou protijedoucích vozidel je totiž nutné zachování volného prostoru 6 metrů, 3 metry pro každý směr jízdy.

Za účelem usměrnění parkování došlo současně také k osazení svislých dopravních značek B29 „zákaz stání“, kterými je určené stání v daných úsecích komunikace.

V souladu s doporučením Dopravního inspektorátu Policie ČR bylo parkování umožněno střídavě na levé a pravé straně ulice tak, aby došlo k přirozené redukci rychlosti vozidel.

„Jsem rád, že jsme obyvatelům ulic L. Váchy, B. Němcové a Nerudova vyšli vstříc a podařilo se zrealizovat zjednosměrnění komunikací, po kterém volali. Rozšířila se tak možnost parkování v dané lokalitě a zároveň budou ulice bezpečnější,“ sdělil radní pro dopravu Michal Čížek.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru