Česky

Česky

English

menu
zavřít

Změny v provozu MHD

13. 3. 2020

Aktuality

279

Zlín - Dopravní společnost Zlín – Otrokovice reaguje na schválená usnesení vlády České republiky a Krizového štábu města Zlína týkající preventivní ochrany před šířením koronaviru a přijímá následující opatření.

Zlín - Dopravní společnost Zlín – Otrokovice reaguje na schválená usnesení vlády České republiky a Krizového štábu města Zlína týkající preventivní ochrany před šířením koronaviru a přijímá následující opatření. 

MHD omezí provoz podle prázdninových jízdních řádů

Trolejbusy a autobusy MHD Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice budou jezdit od pondělí 16. března 2020 do odvolání v pracovních dnech podle tzv. letních či prázdninových jízdních řádů, tedy podle sloupce odjezdů, který je v zastávkových jízdních řádech nadepsán „Pracovní dny L a Z“.

„Přistupujeme k omezení provozu městské hromadné dopravy z důvodu výrazného poklesu počtu cestujících v době po zastavení výuky ve školách a po vyhlášení nouzové stavu, a rovněž abychom čelili zvýšenému počtu pracovních neschopností a karanténních stavů našich řidičů,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Trolejbusy a autobusy budou jezdit ve Zlíně a Otrokovicích v pracovních dnech podle jízdních řádů, které platily o hlavních letních prázdninách nebo krátce též v období mezi vánočními a novoročními svátky. Tyto jízdní řády jsou součástí trvale vyvěšených zastávkových jízdních řádů. Jde o sloupec časových údajů, který je nadepsán „Pracovní dny L a Z“. Letní jízdní řády budou znovu zveřejněny i na internetových stránkách www.dszo.cz. Do celostátních elektronických informačních systémů se však tato mimořádná změna dostane pravděpodobně až se zpožděním. Na letní jízdní řády upozorní DSZO zvláštními nápisy na informačních tabulích, které jsou instalovány v blízkosti důležitých zastávek, a také na informačních LCD obrazovkách uvnitř vozidel.

Prosíme, nenastupujte ani nevystupujte předními dveřmi

Za účelem snížení rizika nákazy řidičů MHD koronavirovou infekcí od cestujících ruší Dopravní společnost Zlín – Otrokovice dočasně doplňkový prodej jízdenek u řidičů a rovněž používání předních dveří trolejbusů a autobusů pro nástup i výstup cestujících.

Řidiči vozidel MHD jsou každodenně po celou svou směnu v kontaktu s množstvím neustále se střídajících lidí. Ani prosklená kabina je hermeticky neodděluje od okolního prostředí. Ke zvlášť blízkému kontaktu dochází, když si cestující u řidiče kupuje jízdenku nebo když cestující nastupují a vystupují předními dveřmi a procházejí v těsné blízkosti stanoviště řidiče. „Abychom zvýšili ochranu řidičů před možností přenosu koronaviru od některého z cestujících, rozhodli jsme se dočasně, po dobu karanténních opatření v České republice, zrušit ve vozidlech MHD používání předních dveří cestujícími a rovněž prodej jízdenek u řidiče,“ řekl ředitel DSZO Josef Kocháň a dodal: „I když to bude znamenat pro cestující určité dočasné omezení, prosíme o pochopení. Zdraví řidiči jsou podmínkou toho, aby MHD vůbec fungovala, a pokud můžeme udělat něco pro snížení rizika přenosu nákazy, chceme toho využít.“

DSZO označí přední dveře vozidel i kabiny řidičů zvláštní informační nálepkou. Jízdenky si musí všichni cestující v tomto kritickém období opatřit ještě před nástupem do vozidla na předprodejních místech, v jízdenkových automatech na zastávkách nebo prostřednictvím SMS a mobilního telefonu.

V trolejbusech a autobusech se denně dezinfikují všechna madla

Opatření, kterým by se měla snížit pravděpodobnost přenosu infekcí ve vozidlech MHD, zavedla Dopravní společnost Zlín – Otrokovice. V trolejbusech a autobusech se po návratu do vozovny důsledně dezinfikují všechny části interiéru, kterých se dotýkají ruce cestujících.   

Každý trolejbus a autobus, který se vrací po službě na lince do depa, se uklízí. Nad rámec běžného úklidu pracovníci DSZO už přibližně dva týdny důsledně otírají mokrým hadrem s dezinfekčním prostředkem všechna madla, tyče, závěsná držadla i okraje sedadel, které přicházejí do kontaktu s rukama cestujících.

„Konzultovali jsme tento postup s hygieniky. Je to náš příspěvek pro bezpečnější cestování v MHD v době, kdy hrozí zvýšené nebezpečí přenosu koronavirové infekce,“ řekl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Vozidla MHD, která jezdí na linkách po celý den, procházejí úklidem a dezinfekcí vždy při večerním návratu do vozovny. Vůz v uzavřené hale otevře všechny dveře, nastoupí do něj až tři pracovníci s čisticími a dezinfekčními prostředky a postarají se o to, aby byl při dalším výjezdu salon pro cestující po hygienické stránce v pořádku. Vozidla, která se vracejí po ranní dopravní špičce do depa a znovu vyjíždějí odpoledne, procházejí dezinfekcí dvakrát denně, tedy při každém zatažení do vozovny.

„Bude nás to stát nějaké peníze navíc, museli jsme dokonce přijmout na tuto činnost i brigádnické síly. Ale vozíme lidi a chceme udělat maximum, nakolik je to v době světové koronavirové pandemie možné, aby měl virus ve vozidlech MHD co nejméně možností ke svému dalšímu šíření a přenosu,“ dodal ředitel DSZO.  

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru