Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zlínský klub 204

Uživatelé

Rozdělení prostor spolkům

Druhé patro je určeno Velkému dechovému orchestru města Zlína, Avion big bandu, Big bandu Zlín, který vede nositel ceny města Zlína Lubomír Morávek, dechové hudbě Fryštacká Javořina, kapele Fair play. Kapely zde získaly nejen sál pro zkoušky, ale také prostory pro skladování nástrojů, uniforem a notového archivu. Jedna místnost je také líhní nových hudebních formací.
První patro je věnováno silnému zlínskému fenoménu - folklorním souborům. Naleznete zde dva taneční sály se speciálním odpruženým sportovním povrchem, zkušebny pro cimbálové muziky a sklady na kroje a rekvizity. Prostory využívají folklorní soubor Vonica i její někdejší tanečníci Vonica 80, pěvecký sbor Děvčice z Vonice a mužský pěvecký sbor Mužáci, Bartošův soubor se všemi svými složkami a jeden z dětských folklorních souborů Sdružení přátel lidové kultury Kašava - Vínek. Zkouší zde cimbálové muziky Vonica, cimbálová muzika Aloise Skoumala, Máj, Paléska, Juráš a Denica. Taneční sál využívá mimo folklorních souborů i klub country tanců Dreams country, sál dále využívá i Zlínská šermířská společnost. Taneční sály ale poslouží i ke cvičení Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace RESPI Zlín, základní organizace DIA Zlín a základní organizace Vertebro Zlín.
Pestré využití má i přízemí. Klubovou místnost pro spolky a sdružení spravuje Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje a přednáškami a kontaktními pořady ji zaplňují zejména, Junák – svaz skautů a skautek ČR, Klub kaktusářů Zlín, Klub skalkařů Zlín, Oblastní spolek českého červeného kříže Zlín, Program Pět P, Robinsonky, Rozárka, Sahadža Joga, SPCCH v ČR – ZO RESPI, SPCCH Zlín – Vertebro, SPCCH Zlín – ZO Dia. V ekumenické místnosti místní křesťanské církve provozují Křesťanské kulturní centrum. Pro Zlíňany pořádají zejména lektorskou a přednáškovou činností. Prostor přízemí s propojením na park zaplňují zejména amatérská divadla Studio T, Opona a dětské divadlo Malá múza, které se o ně dělí se smíšenými pěveckými sbory Canticum Camerale a Dvořák.
Každý všední den je hned za vstupem do budovy v provozu kontaktní středisko Family Point. Jde o místo přátelské rodině vybavené dětským koutkem, přebalovacím pultem, mikrovlnkou, sedačkou na kojení a veřejným internetem. Jeho provoz zajišťuje Centrum pro rodinu Zlín. Prostor slouží také jako informační centrum, ve kterém se díky kontaktním osobám kumulují informace o prorodinných aktivitách ve zlínském regionu. Přítomná kontaktní pracovnice zájemcům zprostředkuje rodinné, sociální a psychologické poradenství. Obdobně funguje i navazující služba Senior Point, která je zaměřena na občany v postproduktivním věku, ale s živým zájmem o společnost, kulturu a koníčky. Obě instituce také pořádají různé kulturní akce, přednášky a výlety.
Nejaktuálnější informace o Zlínském klubu 204 najdete na FB Zlínský klub 204.

Kontakty

AVION BIG BAND
Statutární zástupce: Ing. Martin Červinka
Telefonní kontakt: 739 016 196
e-mail: avion@avionbigband.cz

Bartošův soubor
Statutární zástupce: Ing. Pavla Omelková
Telefonní kontakt: 606 118 998
e-mail: bartosak01@seznam.cz

složky

Bartošův dětský soubor
Věra Šabršulová, vedoucí
Mob: 734 322 871
email: vera.sabrsulova@gmail.com

CM A.Skoumala
Kristýna Preiningerová
Mob: 739 500 738

CM Máj
Jaroslav Vyoral
Mob: 604220263

BIG BAND ZLÍN, velký taneční orchestr
Statutární zástupce: Lubomír Morávek
Telefonní kontakt: 737 882 001, 577 104 847
e-mail: lubomir.moravek@seznam.cz

CANTICUM CAMERALE
Statutární zástupce: Jana Lukášová
Telefonní kontakt: 732 151 899
e-mail: jana.vrana@seznam.cz

Cimbálová muzika JURÁŠ ZLÍN
Statutární zástupce: Ing. Stanislav Sousedík
Telefonní kontakt: 606 522 610
e-mail: sousediks@tiscali.cz
http://www.cmjuras.cz/

Cimbálová muzika PALÉSKA, z. s.
Statutární zástupce: Mgr. Ondřej Hobza
Telefonní kontakt: 777 562 589
e-mail: paleska@seznam.cz

DIVADELNÍ SOUBOR STUDIO „T"
Statutární zástupce: Lenka Sýkorová
Telefonní kontakt: 603 511 638
e-mail: lenka.sy.kor.ka@seznam.cz

DREAMS COUNTRY ZLÍN
Statutární zástupce: Ing. Michal Švábík
Telefonní kontakt: 607 690 850
e-mail: info@dreams.cz

FRYŠTÁCKÁ JAVOŘINA
Statutární zástupce: Bc. Radek Gajdošík
Telefonní kontakt: 724 189 051
e-mail: frystacka.javorina@seznam.cz

Hudební sdružení Zlín
Statutární zástupce: Ing. Radomír Hudec
Telefonní kontakt: 737 286 635
e-mail: hudycom@email.cz

OPONA, divadelní soubor
Statutární zástupce: Jiří Javorek
Telefonní kontakt: 602 587 949
e-mail: javorj@volny.cz

Sdružení přátel lidové kultury KAŠAVA
Statutární zástupce: Bc. Petr Zbranek
Telefonní kontakt: 721 434 876
e-mail: info@soubor-kasava.cz

Slovácký soubor písní a tanců VONICA
Statutární zástupce: Martina Fišerová
Telefonní kontakt: 776 073 456
e-mail: vonica@vonica.cz
http://www.vonica.cz/

složky

Malá Vonica
Marcela Urbanová, vedoucí
Mob: 704 046 833
email: urbanovi-zlin@seznam.cz

Děvčice z Vonice
Bronislava Zelingerová, vedoucí
Mob: 776 310 345

FS Vonica 80 Zlín
statutární zástupce: PhDr. Jan MIčka
Telefonní kontakt: 774 672 995
e-mail: vonica80@gmail.com, micka.j@quick.cz
WEB: www.vonica80.cz
GOOGLE+: www.google.com/+Vonica80Zlín
FACEBOOK: https://www.facebook.com/vonica80zlin
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCNo3MjIeO8wE-PB7wT62oZg

Zlínská šermířská společnost
statutární zástupce: Ing. Miroslav Kohoutek
Telefonní kontakt: 605 939 161
e-mail: info@sermzlin.cz

Smíšený pěvecký sbor Dvořák, Zlín
statutární zástupce: PhDr. Anna Štroblíková
Telefonní kontakt: 737 420 864
e-mail: sps.dvorak@zlin.cz

Fair Play Fryšták
statutární zástupce: Ing. Jiří Sadila
Telefonní kontakt: 776 140 653
e-mail: JiriSadila@gmail.com

složky

Animal Orchestras
Tomáš Jančařík, vedoucí
Mob: 731 886 770
email: tomasjanc@gmail.com

Malá múza 
statutární zástupce: Mgr. Klára Šidlová
Telefonní kontakt: 603 876 760
e-mail: klara.yamaha@seznam.cz

CENTRUM PRO RODINU ZLÍN z.s.
statutární zástupce: Ing. Pavel Osoha
Telefonní kontakt: 732 376 193
e-mail: cpr@cpr-zlin.cz

Family Point a Senior Point
Ing. Bc. Ivana Mutová
Mob: 739 522 801
email: familypoinzlin@cpr-zlin.czzlin@seniorpointy.cz

ANNOZK
statutární zástupce: Ing. Dan Žárský
Telefonní kontakt: 731 517 257
e-mail: annozk@seznam.cz

KKC Zlín
statutární zástupce: Lucie Dubínová
Mob: 777 321 273
e-mail: kkczlin@seznam.cz

SPCCH ZO RESPI Zlín
statutární zástupce: Eva Struhařová
Telefonní kontakt: 774 594 700
e-mail: evcazlin@volny.cz

SPCCH ZO DIA Zlín
statutární zástupce: Růžena Blanařová
Telefonní kontakt: 722 142 030
e-mail: r.blanarova@seznam.cz

SPCCH ZO VERTEBRO Zlín
statutární zástupce: Jarmila Ferusová
Telefonní kontakt: 732 002 782
e-mail: jarmilaferusova@seznam.cz

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru