Veřejné tábořiště na Podlesí V - projekt "Tvoříme Zlín"NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD veřejného tábořiště Podlesí V

Pro Vaše vlastní bezpečí a bezpečí ostatních osob žádáme o akceptování a dodržování těchto základních podmínek a pravidel při využívání tábořiště:
1) Tábořiště je tvořeno ohništěm a lavičkami. Toto vybavení slouží k možnosti rozdělání ohně a realizaci souvisejících odpočinkových aktivit, nikoli však k nocování.
2) Tábořiště je určeno k bezplatnému užití veřejností a nesmí být bez písemného souhlasu správce využíváno ke komerčním účelům.
3) Tábořiště lze užívat pouze v době od 9:00 do 22:00 hodin.
4) Návštěvníci jsou povinni při užití tábořiště brát ohled na ostatní osoby a nepůsobit nepřiměřený hluk.
5) Návštěvníci využívající ohniště tak činí na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatel neodpovídá za poškození zdraví nebo majetku, které návštěvník způsobí sobě nebo třetí osobě.
6) Ohniště nesmí být využíváno v době vyhlášeného zákazu rozdělávání otevřených ohňů.
7) Oheň smí rozdělávat a udržovat pouze svéprávná zletilá osoba. Osoby nezletilé a nesvéprávné mohou rozdělávat a udržovat oheň pouze za stálé přítomnosti svéprávné zletilé osoby, která za ně odpovídá.
8) Na ohništi je možno spalovat pouze suché dřevo, dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí, bez použití jakýchkoliv chemických látek. Jako palivo je možno rovněž použít suchou na zemi ležící klest z veřejného prostranství, popřípadě lesních pozemků, nikoli však dřevo získané kácením či olamováním živých stromů. Na ohništi nesmí být spalovány jiné látky a předměty, jejichž zplodiny mají negativní vliv na kvalitu ovzduší (např. plasty a jiné odpady).
9) Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostoru tábořiště a jeho okolí čistotu a pořádek, zejména si odnést veškeré věci, které zde přinesli, a v souladu správními předpisy zlikvidovat veškerý jimi vytvořený odpad.
10) Návštěvníci jsou povinni se seznámit s tímto řádem a dodržovat jej.

Městská policie Zlín - 156
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - 155
HASIČI - 150

Případné poškození nahlaste správci.
Provozovatel: statutární město Zlín
Správce: Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína tel.: 577 630 945
21. 5. 2021

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '22»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)