Česky

Česky

English

menu
zavřít

Starostové a primátoři města Zlína

1945 - 1990

1945 - 1948

Vilém MorýsVilém Morýs
Narodil se 27. 4. 1904 ve Vítkovicích u Ostravy. Původním povoláním byl elektromontér. Po ustavení národního výboru v květnu 1945 se stal jeho členem za KSČ a dne 26. 6. 1945 byl zvolen předsedou Národního výboru Velkého Zlína. Za jeho éry se opět začaly ve Zlíně stavět byty (např. v roce 1946 v nové čtvrti Obeciny), budoval se přívod pitné vody z Tlumačova. V roce 1946 byly ve Zlíně zřízeny dvě nové profesionální scény - Divadlo pracujících a Filharmonie pracujících. Vilém Morýs tragicky zahynul 3. 12. 1948. Jeho působení v čele města dodnes připomínají Morýsovy domy (1949 - 1950).

1949

Emerich MísteckýEmerich Místecký
Narodil se 16. 10. 1919 (místo narození se nepodařilo zjistit)Původním povoláním je strojník. Ke dni 1. 1. 1949 byl změněn název města Zlín na Gottwaldov a k městu byly připojeny obce Jaroslavice, Malenovice, Tečovice, Kvítkovice a Otrokovice. Nové plénum Místního národního výboru v Gottwaldově bylo jmenováno Okresním národním výborem v Gottwaldově dne 2. 1. 1949. Emerich Místecký byl členem pléna a 5. 1. 1949 byl jmenován předsedou Místního národního výboru. Ve funkci setrval jen do 26. 6. 1949, protože v důsledku reorganizace státní správy splynul k tomuto datu místní národní výbor s okresním národním výborem v Jednotný národní výbor v Gottwaldově. Emerich Místecký byl jmenován jeho místopředsedou. Později působil na Krajském národním výboru v Gottwaldově ve funkci referenta školství a osvěty.

1949 - 1950

Rudolf RédlRudolf Rédr
Narodil se 9. 9. 1901 v Přílukách. Původně byl dělníkem u firmy Baťa. Na ustavující schůzi Jednotného národního výboru v Gottwaldově dne 26. 6. 1949 byl zvolen jeho předsedou (do té doby zastával funkci předsedy Okresního národního výboru v Gottwaldově). V této době pokračovala ve městě výstavba bytů ve čtvrti Obeciny (1947 - 1949), byly postaveny dva bytové Morýsovy domy (1948 - 1950), Kolektivní dům (1949 - 1950) a skupina věžových domů (1950). Ve stejném roce byl otevřen Stadion mládeže a Zimní lázně s 25m plaveckým bazénem. Ke dni 30. 9. 1950 Rudolf Rédr na svou funkci rezignoval. Důvodem byl jeho odchod do Prahy na ministerstvo vnitra na post náčelníka požární služby ČSR. Zemřel v roce 1967.

1950 - 1952

Milouš JakešMilouš Jakeš
Narodil se 12. 8. 1922 v osadě České Chalupy (obec Nová Ves, okr. Český Krumlov). Původním povoláním byl elektrotechnik. Do funkce předsedy Jednotného národního výboru v Gottwaldově nastoupil 1. 10. 1950 a zastával ji do3. 9. 1952, kdy přešel do Prahy na místo tajemníka Ústředního výboru Českého svazu mládeže.

1952 - 1954

Vincenc ČervinkaVincenc Červinka
Narodil se 22. 4. 1901 ve Zlíně. V čele města stál ve dvou obdobích. Předsedou Jednotného národního výboru v Gottwaldově byl zvolen 3. 9. 1952 poté, co jej Krajský národní výbor v Gottwaldově jmenoval členem pléna JNV. Do té doby byl náměstkem předsedy KNV v Gottwaldově. Ke dni 24. 5. 1954 Jednotný národní výbor v Gottwaldově zanikl a skončilo i působení Vincence Červinky ve funkci jeho předsedy.Vincenc Červinka byl také poslancem Národního shromáždění ČSR.Podruhé byl zvolen předsedou Městského národního výboru Gottwaldov 24. 6. 1960 a ve funkci setrval do 9. 7. 1964. V této době se začalo stavět velké panelové sídliště v Malenovicích, v roce začalo zastřešování zimního stadionu. Vincenc Červinka zemřel ve Zlíně 11. 7. 1982.

1954 - 1960

Antonín GistrAntonín Gistr
Narodil se 13. 5. 1920 v Těmicích (okr. Hodonín). Původním povoláním byl dělník, od roku 1950 byl vedoucím v n. p. Svit Gottwaldov. Po volbách do nově vzniklého Městského národního výboru v Gottwaldově, který měl i pravomoci okresního národního výboru, byl dne 24. 5. 1954 zvolen jeho předsedou. V době jeho působení v nejvyšší funkci ve městě začala éra panelové výstavby (obytné domy na Padělkách, Bartošova čtvrť). Byl otevřen zimní stadion (1957), zřízen Pedagogický institut (1959), detašovaný atelier pro design pražské Vysoké školy umělecko-průmyslové (1959) a detašované pracoviště Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě (1960). Antonín Gistr odešel z funkce předsedy MěNV dne 24. 6. 1960, nadále však na MěNV působil jako náměstek předsedy. Zemřel v Otrokovicích 24. 12. 1990.

1964 - 1970

Antonín HuspeninaAntonín Huspenina
Narodil se 28. 3. 1919 v Kunovicích (okr. Uherské Hradiště). Původním povoláním byl prodavač. Do funkce předsedy Městského národního výboru Gottwaldov byl zvolen 9. 7. 1964. Před tím pracoval na Okresním národním výboru Gottwaldov. Za jeho působení navázalo město první partnerské vztahy - v roce 1966 s italským Sesto San Giovanni a v roce 1967 s francouzským Romans. V roce 1964 bylo dokončeno zastřešení zimního stadionu, byla dokončena nová budova Divadla pracujících (1967), začala výstavba sídliště Jižní Svahy (1968). Působení Antonína Huspeniny ve funkci předsedy bylo ukončeno rozhodnutím pléna MěNV dne 17. 12. 1970, v rámci širších změn ve vedení města. Po odchodu z radnice pracoval v hospodářských funkcích. Zemřel ve Zlíně dne 27. 8. 2000.

1970 - 1978

Josef VytrhlíkJosef Vytrhlík
Narodil se 18. 1. 1920 v Krumvíři (okr. Břeclav). Vyučil se obuvníkem. Do funkce předsedy MěNV byl zvolen na plenárním zasedání, které v souvislosti s nastupující normalizací schválilo řadu personálních změn v radě MěNV, dne 17. 12. 1970. Do té doby zastával vysokou odborovou funkci v n. p. Svit Gottwaldov. V době jeho působení na radnici pokračovala výstavba Jižních Svahů, kde byla v roce 1975 otevřena 13. základní škola, stavěly se byty na Podhoří, Kútech, ulici Přílucká; byl otevřen Dům zeleniny (1977), první z trojice velkých obchodních domů na ulici Murzinova (nyní Dlouhá), Sportovní hala na ulici Březnická (1977). Josef Vytrhlík ukončil svou činnost ve funkci předsedy MěNV dne 17. 4. 1978. Poté byl zaměstnán na Okresním národním výboru v Gottwaldově. Zemřel ve Zlíně dne 2. 11. 1994.

1978 - 1988

Bohumil MusilBohumil Musil
Narodil se 2. 5. 1929 v Jalubí (okr. Uherské Hradiště). Původním povoláním byl strojní zámečník. Před příchodem do funkce předsedy MěNV byl tajemníkem okresního výboru KSČ v Gottwaldově. Předsedou MěNV Gottwaldov byl zvolen 17. 4. 1978. Za jeho éry byl dostavěn komplex tří obchodních domů (1982) na ulici Murzinova (nyní Dlouhá), krematorium (1978), 16. základní škola na Jižních Svazích (1978) a 5. základní škola na ulici Kvítková (1981), domov důchodců na Burešově (1984). Bohumil Musil odešel z funkce předsedy MěNV na vlastní žádost dne 1. 9. 1988. Zemřel ve Zlíně 1. 8. 1994.

1988 - 1990

Antonín BartošekAntonín Bartošek
Narodil se 25. 6. 1936 v Babicích (okr. Uherské Hradiště). Předsedou MěNV Gottwaldov byl zvolen dne 1. 9. 1988. Do této funkce přišel z postu ředitele obuvnického závodu n. p. Svit. Za jeho působení byl městu navrácen název Zlín (1. 1. 1990). Byl posledním komunistickým předsedou. Volební období Antonína Bartoška bylo ukončeno revolucí. Na plenárním zasedání MěNV dne 9. 1. 1990 podal, společně se všemi ostatními členy rady, demisi.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru