Česky

Česky

English

menu
zavřít

Veřejně přístupná dětská hřiště a sportoviště

Aktuality a upozornění

2021

„Rekonstrukce hřiště č. 60 Zlín – Štefánikova ul."

Na Štefánikově ulici bude v měsících dubnu až červnu probíhat rekonstrukce stávajícího hřiště č. 60. Rekonstrukce bude spočívat v obnově asfaltového povrchu včetně podkladních vrstev, osazení nových obrubníků a výměně záchytných sítí. Akce se realizuje na základě dlouholetých požadavků místních obyvatel. Vzhledem k tomu, že se stavbou je spojena částečná uzavírka provozu na pozemní komunikaci a úplná uzavírka na komunikaci pro pěší, omlouváme se občanům za tato dočasná omezení a děkujeme za pochopení.

2020

DH 21 - ve dnech 13. 3. - 31. 3. 2020 se budou instalovat nové fitness prvky. Dbejte zvýšené opatrnosti. 

DH 456 - v městíci březnu 2020 proběhnou nutné opravy a údržba hřiště. Dbejte zvýšené opatrnosti.

2019

DH 38 - ve dnech 31.5.-2.6.2019 se bude na hřišti probíhat realizace Malované hřiště - vítězný projekt v rámci kampaně Tvoříme Zlín

Hřiště, které budou uzavřeny do první seče – jaro 2019:

• č. 127 na JS Valachův žleb (kromě herního prvku se skluzavkou)
• č. 372 Nivy
• č. 207 Jižní Svahy
• č. 282 Malenovice

DH 16 - Benešovo nábř. Upozorňujeme návšětvníky, že po dobu rekonstrukce oplocení bude hřiště uzavřeno. Termín dokončení 30.6.2019

DH 101 - Započala dlouho připravovaná generální oprava hřiště. Podoba hřiště bude mít parkovou úpravu a dominantou je herní prvek letadlo. Termín dokončení konec 7/2019

DH 420 - Centrální park JS Prosíme, po dobu opravy povrchu respektujte zákaz vstupu na hrací plochu. Termín dokončení 30.4.2019

DH 442 - Maják V jarních měsících proběhne výstavba hřiště na petangue - dokončeno

2018

21.3.2018

Rušení pískovišť

Ve dnech 22.-23.3.2018 proběhne rušení pískovišť na DH 377 naproti Bille a na přilehlém DH 174. Na hřištích bude omezen provoz. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti. 

19.4.2018

DH 377 - do konce června proběhne instalace závěsné houpačky.

19.4.2018

DH 260 - hřiště bude uzavřeno kvůli rekonstrukci pryže do konce května 2018

15.5.2018

DH 316 - oprava havarijního stavu oplocení a oprava povrchu hřiště - bude uzavřeno do konce půlky června 2018

31.5.2018

DH 436 - po odstranění nebezpečné skluzavky jsme dlouho přemýšleli, jak tam skluzavku vrátit, aby byla bezpečná a orientovaná jinam než na jih. Bohužel orientace svahu na jih je zásadní překážkou. V letošním roce by mělo dojít k odstranění betonových patek a schůdků. Výhledově bychom pak rádi vyměnili herní prvek se skluzavkou, který již není v dobré kondici a i po drobných opravách nese známky hniloby.

27.7.2018

DH 216 - právě probíhá generální rekonstrukce hřiště. Z ulice Slunečná byla pro stavební mechanizace dočasně vybudována přístupová cesta. Žádáme, aby občané po dobu rekonstrukce respektovali zákaz vstupu na hřiště. Hřiště by mělo být hotové do konce měsíce září.

2017

14.11.2017

Rekonstrukce oplocení

Na základě vypsaného výběrového řízení probíhá rekonstrukce oplocení na těchto dětských hřištích a sportovištích - DH 57, 58, 137, 297, 312, 316, 372, 438, 443. Termín do konce roku 2017.

20.4.2017

Město Zlín vyhrálo soutěž RÁKOSNIČKOVO HŘIŠTĚ

Díky vašim hlasům jsme vyhráli dětské hřiště. Nové hřiště předá společnost Lidl městu v srpnu 2017. Vybudováno bude v lokalitě Obeciny.

26.5.2017

Hřiště č. 318 (Podhoří)

Omlouváme se za dočasné omezení provozu hřiště. Čeká se na výměnu herní sestavy, která je v havarijním stavu. Při pohybu na hřišti prosím dbejte zvýšené opatrnosti. 

Dokončeno.

25.5.2017

Hřiště č. 260 (Malenovice)

Aktuálně se shání dodavatel na opravu havarijní dopadové plochy.

25.5.2017

Probíhá rekonstrukce povrchů dopadových ploch: 

Hřiště č. 25 (Bartošova čtvrť) - Dokončeno

Hřiště č. 384 (Štípa)

Omlouváme se za dočasné omezení provozu hřišť. Po založení trávníku, budou doplněny dopadové plochy. Děkujeme za pochopení.

Dokončeno.

25.5.2017

Hřiště č. 70 (Lazy)

V současné době probíhá kvůli havarijníému stavu herního prvku se skluzavkou jeho výměna. Omlouváme se za dočasné omezení provozu hřiště.

Dokončeno.

25.5.2017

Hřiště č. 315 (U Triomarketu)

Proběhla kompletní rekonstrukce hřiště. Omlouváme se za dočasné uzavření sportoviště a přilehlé workoutové sestavy a děkujeme za jeho respektování. Po založení trávníku, budou doplněny dopadové plochy. Děkujeme za pochopení. Bližší informace získáte na Odboru městské zeleně.

Dokončeno 

25.5.2017

Hřiště č. 234 a 235 (Budovatelská)

Probíhá kompletní rekonstrukce hřišť. Termín dokončení - červen 2017. Dokumentace k nahlédnutá a bližší informace získáte na Odboru městské zeleně.

Hřiště č. 235 - dokončeno.

25.5.2017

Hřiště č. 214 (ul. Slunečná)

Z hřiště odstraněny bezpečnostně nevyhovující herní prvky a nahrazeny prvky novými. Omlouváme se za dočasné uzavření hřiště a děkujeme za jeho respektování. Po založení trávníku, budou doplněny dopadové plochy. Děkujeme za pochopení. Bližší informace získáte na Odboru městské zeleně. 

Dokončeno - na podzim proběhne dotravnění dopadové plochy.

25.5.2017

Hřiště č. 7 (Benešovo nábřeží)

Proběhla rekonstrukce hřiště. Byl doplněn nový certifikovaný herní prvek a během letošního roku bude hřiště doplněno o nový kolotoč. 

Dokončeno.

13.1.2017

Hřiště č. 7 (Benešovo nábřeží)

V těchto dnech bude z hřiště odstraněn stávající a bezpečnostně nevyhovující herní domek, který bude na jaře nahrazen novým certifikovaným lanovým herním prvkem. Více informací na Odboru městské zeleně. Omlouváme se za dočasná omezení na hřišti.

13.1.2017

Hřiště č. 58 a 60 (Tř. T. Bati)

V těchto dnech byly z hřiště odstraněny stávající a bezpečnostně nevyhovující herní prvky - domek a houpačka, které budou nahrazeny novými obdobnými certifikovanými prvky. Více informací na Odboru městské zeleně. Omlouváme se za dočasná omezení na hřišti.

13.1.2017

Hřiště č. 214 (ul. Slunečná)

V těchto dnech byly z hřiště odstraněny stávající a bezpečnostně nevyhovující herní prvky, které budou na jaře nahrazeny novými certifikovanými herními prvky, jako je např. lanový prvek a houpačka. Dokumentace je k nahlédnutí na Odboru městské zeleně. Omlouváme se za dočasné omezení a uzavření hřiště.

Dokončeno 

2016

25.10.2016

Hřiště č. 427 (Centrální park JS)

V těchto dnech proběhne oprava a zpevnění pryžového povrchu na hřišti č. 427 v Centrálním parku. Do odvolání platí zákaz vstupu na hřiště. Děkujeme za pochopení.

21.10.2016

Hřiště č. 25 (Bartošova čtvrť)

Pokračují úpravy hřiště zahrnující instalaci nových herních prvků jako náhradu za stávající bezpečnostně nevyhovující prvky. Nově bude instalován domek se skluzavkou a závěsná dvou houpačka. Omlouváme se za dočasné omezení provozu hřiště.

4.10.2016

Hřiště č. 315 (Podhoří/Prštné)

Byla zahájena rekonstrukce stávajícího veřejného sportoviště s dětským hřištěm č. 315. Rekonstrukce zahrnuje realizaci nového asfaltového povrchu hřiště, chodníků a instalaci nových herních prvků, mezi nimi např. i lanový prvek a přibude také nový mobiliář. Dokumentace je k nahlédnutí na Odboru městské zeleně.

7.9.2016

Hřiště č. 373 (Obeciny)

V těchto dnech probíhá oprava pryžového povrchu na hřišti č. 373 s parkourovými prvky. Omlouváme se za dočasné omezení provozu.

25.7.2016

hřiště č. 234 a 235, Zlín - JS ul. Budovatelská - RMZ schválila výběrové řízení na rekonstrukci obou hřišť, projektové dokumentace jsou k nahlédnutí na odboru městské zeleně

 

21.7.2016

Hřiště č. 138 (ul. Česká)

V těchto dnech probíhá oprava a zpevnění pryžového povrchu na hřišti č. 138 na ulici Česká. Omlouváme se za dočasné omezení provozu.

 

1.7.2016

Hřiště č. 122 (ul. Padělky)

V nejbližších dnech budou v blízkosti sportoviště instalovány nové workoutové prvky určené pro mládež a dospělé. Čtěte pozorně pokyny návštěvního řádu, který je umístěný na hřišti. Omlouváme se za dočasné omezení a uzavření části hřiště do konce července - pod prvky bude následně instalována bezpečnostní dopadová plocha.

 

28.6.2016

Hřiště č. 16 (ul. Benešovo nábřeží)

Rekonstrukce povrchu stávajícího sportoviště č. 16 na Benešově nábřeží opět pokračuje. Omlouváme se za omezení a zpoždění původně avizovaného termínu dokončení z důvodů řešení nutných technologických možností.

 

17.6.2016

Hřiště č. 384 (Štípa)

Začíná rekonstrukce stávajícího dětského hřiště č. 384 ve Štípě. Přibudou nové herní prvky, mezi nimi např. i dvojtrampolína, síťová věž nebo lanovka, nově bude položen umělý litý pryžový povrch a přibude také nový mobiliář. Dokumentace je k nahlédnutí na Odboru městské zeleně.

29.4.2016

hřiště č. 384, Zlín - Štípa - RMZ schválila výběrové řízení na VZMR „Rekonstrukce dětského hřiště č. 384 v místní části Zlín – Štípa", projektová dokumentace k nahlédnutí na odboru městské zeleně

hřiště č. 315, Zlín - Prštné/Podhoří - RMZ schválila výběrové řízení na VZMR „Rekonstrukce víceúčelového sportoviště s dětským hřištěm č. 315, Zlín - Prštné", projektová dokumentace k nahlédnutí na odboru městské zeleně

06.04.2016 od 16:00 na hřišti č. 372

hřiště č. 372, Zlín - Nivy - veřejné projednání záměru úpravy stávajícího dětského hřiště

 

6.4.2016

Do konce tohoto měsíce proběhne čištění umělých trávníků na všech veřejně přístupných sportovištích. Omlouváme se za dočasné omezení provozu.

29.3.2016

Do konce července tohoto roku proběhne rekonstrukce oplocení sportovišť či dětských hřišť na několika lokalitách po Zlíně:

- č. 100 ul. Příční, Zlín - Obeciny - nové oplocení mezi sportovištěm a dětským hřištěm
č. 190 ul. Luční, Zlín - Jižní Svahy - kompletní nové oplocení dětského hřiště
č. 251 ul. Hony III, Zlín – Jižní Svahy - částečné oplocení sportoviště
č. 282 ul. Tyršova, Zlín – Malenovice - oplocení sportoviště ze tří stran
č. 315 ul. Nerudova, Zlín - Podhoří - oplocení sportoviště ze tří stran
č. 338 ul. Mokrá I, Zlín – Mokrá - kompletní nové oplocení sportoviště
č. 392 ul. K Dálnici, Zlín – Kudlov - oplocení sportoviště ze tří stran
č. 437 ul. Na Honech III, Zlín Jižní Svahy - oplocení dětského hřiště

Dokumentace je k nahlédnutí na Odboru městské zeleně.

2.3.2016

Hřiště č. 338 (ul. Mokrá I)

Začíná rekonstrukce stávajícího sportoviště č. 338 na ul. Mokrá I. Nově bude položen umělý pryžový povrch vhodný pro míčové hry a také bude instalováno nové oplocení. Dokumentace je k nahlédnutí na Odboru městské zeleně.

2.3.2016

Hřiště č. 16 (ul. Benešovo nábřeží)

Zahajujeme rekonstrukci povrchu stávajícího sportoviště č. 16 na Benešově nábřeží. Bude realizován nový akrylátový povrch sportoviště. Dokumentace je k nahlédnutí na Odboru městské zeleně.

2015

7.12.2015

Hřiště č. 20 (ul. Podvesná IX)

Na části hřiště bude v nejbližších dnech vybudována nová dopadová plocha z kačírku a současně bude instalována nová závěsná pneu houpačka.

10.11.2015

Optimalizace dětských hřišť - VI. etapa likvidace

V rámci projektu Optimalizace dětských hřišť a sportovišť proběhne na přelomu roku VI. etapa likvidace starých a nevyužívaných dětských hřišť a pískovišť. Hřiště a pískoviště určená ke zrušení vychází z dlouhodobých terénních průzkumů, podnětů občanů a pasportu dětských hřišť. Podrobnější informace k VI. etapě likvidace jsou níže v souboru pdf v části "dokumenty ke stažení".

6.11.2015

Hřiště č. 419 (Centrální park Jižní svahy)

Zahajujeme rekonstrukci sportoviště č. 419 v Centrálním parku na Jižních Svazích. Hřiště bude vybaveno novými sportovními prvky pro všechny věkové kategorie (workoutová sestava, fitness prvky, trampolína a lanový prvek pro děti). Dokumentace je k nahlédnutí na Odboru městské zeleně. Předpokládáné ukončení realizace je na jaře roku 2016.

2.11.2015

hřiště č. 338, Zlín - Mokrá - RMZ schválila výběrové řízení na VZMR „Rekonstrukce povrchu veřejně přístupného víceúčelového sportoviště, Zlín - Mokrá", projektová dokumentace k nahlédnutí na odboru městské zeleně

27.10.2015

Hřiště č. 352 (Příluky, ul. Pod Mlýnem)

Probíhá doplnění hřiště o dva nové prvky - houpačka hnízdo a trampolína. Instalace by měla proběhnout do konce tohoto roku. 

13.10.2015

Hřiště č. 100 (ul. Příční/ Lesní)

Probíhá rekonstrukce trávníku sportoviště. Prosím respektujte zákaz vstupu na plochu a umožněte tak trávě zdárný růst.

29.9.2015

Hřiště č. 103 (ul. Zálešná VI-VII)

Proběhla rekonstrukce asfaltového povrchu sportoviště, do konce měsíce září bude provedeno lajnování a do konce měsíce října bude instalováno rovněž nové oplocení.

16.9.2015

Hřiště č. 263 - Malenovice, Tř. Svobody

Hřiště je dočasně uzavřeno z důvodu plánovaných dokončovacích stavebních prací. Prosíme o respektování zákazu vstupu na dětské hřiště až do odvolání. Děkujeme za pochopení.

16.9.2015

Hřiště č. 70 (ul. Prlovská/ Kamenná)

Na části hřiště bude v nejbližších dnech vybudována nová dopadová plocha z kačírku a současně bude instalována nová závěsná pneu houpačka.

7.9.2015

hřiště č. 419, Zlín - CPJS - RMZ schválila výběrové řízení na VZMR „Rekonstrukce sportovního hřiště č. 419 - výstavba workoutového hřiště, Zlín - Jižní Svahy, Centrální park", projektová dokumentace k nahlédnutí na odboru městské zeleně

4.9.2015

Hřiště č. 388 (Klečůvka)

Na hřišti budou v měsících září-říjen vybudovány nové dopadové plochy z pryže, současně bude repasován herní prvek domku se skluzavkou. Ostatní herní prvky zůstanou zachovány.

4.9.2015

Hřiště č. 52 (ul. Lorencova)

Během následujících 14 dní bude zahájena rekonstrukce dětského hřiště č. 52 v centru města na ul. Lorencova.Stávající herní prvky budou odstraněny a budou instalovány prvky nové (multifunkční sestava se skluzavkou, houpačka hnízdo, kolotoč) i v části pro menší děti oddělené oplocením (skluzavka pro nejmenší, pružinové houpadlo, pískoviště, kreslící tabule). Dokumentace je k nahlédnutí na Odboru městské zeleně.

4.9.2015

Hřiště Příluky

Zahajuje se výstavba nového dětského hřiště v MČ Příluky na ul. Nebeská a Duhová. Budou provedeny terénní úpravy a osazeny herní prvky - terénní skluzavka, multifunkční sestava, houpačka "hnízdo", pružinové houpadlo, kreslící tabule a pískoviště. Dokumentace je k nahlédnutí na Odboru městské zeleně.

10.8.2015

hřiště č. 16, Zlín - Benešovo nábřeží - RMZ schválila výběrové řízení na VZMR „Rekonstrukce povrchu veřejně přístupného sportoviště, Zlín - Benešovo nábřeží", projektová dokumentace k nahlédnutí na odboru městské zeleně

21.7.2015

Hřiště č. 345 (Burešov)

V blízkosti cyklostezky budou v nejbližších dnech instalovány nové fitness prvky, kde si zacvičí všichni, co dbají o svůj správný životní styl. Prvky jsou však určeny pouze osobám starším 14 let.

21.7.2015

Hřiště č. 28 (Bartošova čtvrť)

V blízkosti sportoviště budou v nejbližších dnech instalovány nové celokovové fitness prvky, kde si zacvičí všichni, co dbají o svůj správný životní styl. Prvky jsou však určeny pouze osobám starším 14 let.

2.7.2015

Hřiště č. 103 (ul. Zálešná VI-VII)

Oznámení o znovuzahájení prací na rekonstrukci stávajícího sportoviště č. 103 na Zálešná VII od 7.7.2015. Bude rekonstruován asfaltový povrch a také oplocení. Omlouváme se za dočasná dopravní a jiná omezení.

1.7.2015

Hřiště č. 12 (Benešovo nábřeží)

S ohledem na bezpečnost bude odstraněn herní prvek - domek se skluzavkou, který je ve špatném stavu a bude nahrazen novým menším domkem se skluzavkou.

1.7.2015

Hřiště č. 109 (ul. Kúty)

Na hřišti byl již instalován nový herní prvek se skluzavkou, hřiště je však stále dočasně uzavřeno z důvodu tuhnutí betonu. Do cca dvou týdnů bude bezpečnostní dopadová plocha mezi obrubníky vysypána kačírkem a instalováno původní pískoviště. Následně bude doplněno i chybějící oplocení.

30.6.2015

Hřiště č. 188 (ul. Luční)

S ohledem na bezpečnost byl odstraněn herní prvek - domek se skluzavkou, který byl již ve špatném stavu. Do konce léta bude hřiště vybaveno novým lanovým herním prvkem se skluzavkou.

25.6.2015

Hřiště č. 283 (Malenovice)

Na hřišti budou v nejbližších dnech vybudovány nové dopadové plochy z kačírku, současně bude instalován herní prvek domku se skluzavkou a stávající skluzavka bude z bezpečnostních důvodů odstraněna. Ostatní herní prvky zůstanou zachovány.

22.6.2015

hřiště v MČ Příluky, Zlín - ul. Nebeská/ Duhová - RMZ schválila výběrové řízení na VZMR „Dětské hřiště Zlín - Příluky", projektová dokumentace k nahlédnutí na odboru městské zeleně


18.5.2015

Hřiště č. 103 (ul. Zálešná VI-VII)

Začíná rekonstrukce stávajícího sportoviště č. 103 na ul. Zálešná VII. Bude rekonstruován asfaltový povrch a také oplocení. Dokumentace je k nahlédnutí na Odboru městské zeleně. Omlouváme se za dočasná dopravní a jiná omezení.

27.4.2015

hřiště č. 52, Zlín - ul. Lorencova - RMZ schválila výběrové řízení na VZMR „Rekonstrukce dětského hřiště č.52 ul. Lorencova, Zlín", projektová dokumentace k nahlédnutí na odboru městské zeleně


23.4.2015

Hřiště č. 109 (ul. Kúty)

Hřiště je dočasně uzavřeno. Na hřišti bude v nejbližších dnech instalován nový herní prvek na místě původního domku se skluzavkou. Ostatní herní prvky (houpačka a pružinové houpadlo) zůstanou zachovány, pískoviště bude v rámci hřiště pouze přemístěno. Část oplocení hřiště zasahující do chodníku bude upravena.

21.04.2015 od 16:30 na hřišti č. 235

hřiště č. 234 a 235, Zlín JS - Budovatelská - veřejné projednání záměru rekonstrukce dvou stávajících dětských hřišť

16.4.2015

Hřiště č. 50 (ul. Ševcovská)

Hřiště je dočasně uzavřeno - probíhá zatravnění plochy hřiště. Na hřišti jsou již instalované všechny herní prvky (nový multifunkční domek se skluzavkou, nová závěsná pneu houpačka, pískoviště, kolotoč a pružinové houpadlo).

1.4.2015 Rekonstrukce oplocení sportovišť a dětských hřišť

hř. č. 6 Benešovo nábřeží, Zlín - během dubna až května proběhne stavba jedné strany oplocení sportoviště

hř. č. 65 Prostřední, Lesní čtvrť, Zlín - během dubna až května proběhne rekonstrukce oplocení dětského hřiště

hř. č. 107 Zálešná I./II, Zlín - během dubna až května proběhne rekonstrukce oplocení dětského hřiště

hř. č. 109 Kúty, Zlín - během května až června proběhne úprava oplocení dětského hřiště

hř. č. 145 Moravská, JS, Zlín - během dubna až května proběhne stavba jedné strany oplocení sportoviště

hř. č. 308 Pod Rozhlednou, Letná, Zlín - během dubna až května proběhne rekonstrukce oplocení dětského hřiště

hř. č. 314 Kotěrova, Letná, Zlín - během dubna až května proběhne dostavba chybějícího oplocení sportoviště

hř. č. 362 Vršava, Zlín - během dubna až května proběhne rekonstrukce oplocení sportoviště

hř. č. 414 Mokrá II./III, Zlín - během dubna až května proběhne rekonstrukce oplocení sportoviště

hř. č. 420 Centrální Park JS, Zlín - během dubna až května proběhne rekonstrukce oplocení sportoviště

hř. č. 446 Kvítková/Ševcovská, Zlín - během dubna až května proběhne stavba jedné strany oplocení sportoviště

30.3.2015

hřiště č. 103, Zlín - ul. Zálešná VII - RMZ schválila výběrové řízení na VZMR „Rekonstrukce povrchu sportoviště č.103 ul. Zálešná VII, Zlín", projektová dokumentace k nahlédnutí na odboru městské zeleně

24.3.2015

Hřiště č. 304 (ul. Nad Ovčírnou IV)

Na hřišti budou v nejbližších dnech vybudovány nové dopadové plochy z kačírku, současně bude instalován herní prvek domku se skluzavkou a nová závěsná pneu houpačka. Ostatní herní prvky (skluzavka a hrazda) budou odstraněny.

6.3.2015

Hřiště č. 197 (ul. Družstevní)

Začíná rekonstrukce stávajícího sportoviště č. 197 na ul. Družstevní na Jižních Svazích. Nově bude vybudován sportovní povrch z umělé trávy a také oplocení. Dokumentace je k nahlédnutí na Odboru městské zeleně.

14.01.2015 od 16:30 na hřišti č. 315

hřiště č. 315, Zlín - Podhoří - veřejné projednání záměru rekonstrukce stávajícího dětského hřiště a sportoviště

dokumenty ke stažení 2015

.pdf Úpravy a rušení hřišť, příp. herních prvků - VI. etapa r. 2015 8404,12 kB uložit »

2014

10.12.2014

Hřiště č. 227 (ul. U Trojáku)

Stavební část rekonstrukce stávajícího dětského hřiště č. 227 na ul. U Trojáku na Jižních Svazích je ukončena, jsou instalovány nové herní prvky a vybudována bezpečnostní dopadová plocha z umělého trávníku. Do konce května roku 2015 budou dokončeny také sadové úpravy - bude založen nový trávník a vysazen pás nízkých keřů.

10.12.2014

Hřiště č. 197 (ul. Družstevní)

Začátkem března roku 2015 (umožní-li to počasí) začne kompletní rekonstrukce stávajícího sportoviště č. 197 na ul. Družstevní na Jižních Svazích. Nově bude vybudován sportovní povrch z umělé trávy a také oplocení. Dokumentace je k nahlédnutí na Odboru městské zeleně.

22.10.2014 od 16:30 na hřišti č. 103

hřiště č. 103, Zlín - Zálešná VII - veřejné projednání záměru rekonstrukce povrchu stávajícího sportoviště

14.10.2014

Hřiště č. 227 (ul. U Trojáku)

Začíná kompletní rekonstrukce stávajícího dětského hřiště č. 227 na ul. U Trojáku na Jižních Svazích. Nově bude vybudována dopadová bezpečnostní plocha z umělého trávníku a budou osazeny nové herní prvky (víceúčelová herní sestava se skluzavkou, pískoviště, závěsná houpačka, pružinové houpadlo, lanová sestava a kreslící tabule). Dokumentace je k nahlédnutí na Odboru městské zeleně.

29.9.2014

Hřiště č. 50 (ul. Ševcovská)

Na hřišti budou v nejbližších dnech vybudovány nové dopadové plochy z kačírku, současně bude instalován nový herní prvek domku se skluzavkou a nová závěsná pneu houpačka. Ostatní prvky (pískoviště, kolotoč a pružinové houpadlo) budou v rámci tohoto hřiště pouze přemístěny.

24.09.2014 od 16:30 na hřišti č. 214

hřiště č. 214, Zlín - JS - ul. Slunečná - veřejné projednání záměru rekonstrukce stávajícího dětského hřiště

03.09.2014 od 16:30 na hřišti č. 52

hřiště č. 52, Zlín - ul. Lorencova - veřejné projednání záměru rekonstrukce stávajícího dětského hřiště

28.8.2014

Hřiště č. 22 (Dřevnická ul, u DSZO)

S ohledem na bezpečnost byl odstraněn herní prvek - domek se skluzavkou, který již byl ve špatném stavu. Výhledově je plánováno doplnění hřiště novými herními prvky.

26.8.2014

Optimalizace dětských hřišť - V. etapa likvidace - Malenovice sídliště

V rámci projektu Optimalizace dětských hřišť a sportovišť proběhne během podzimu V. etapa likvidace dětských hřišť, v letošním roce zahrnující MČ Malenovice - sídliště. Hřiště určená ke zrušení vychází z dlouhodobých terénních průzkumů, podnětů občanů a pasportu dětských hřišť. Projekt likvidace respektuje právě probíhající projekt Regenerace panelového sídliště Malenovice, zahrnující mimojiné také rekonstrukci dětských hřišť a sportovisť. Podrobnější informace k V. etapě likvidace jsou níže v části "dokumenty ke stažení".

28.07.2014 od 17:30 u trafostanice na Příluku na ul. Nebeská/ Duhová

veřejné projednání návrhu nového dětského hřiště

20.6.2014

Hřiště č. 28 (Bartošova čtvrť, ul. M. Knesla/Dukelská) - probíhá rekonstrukce oplocení sportoviště, druhá plocha sportoviště bude odstraněna v rámci projektu Optimalizace dětských hřišť a sportovišť

Hřiště č. 244 (Jižní Svahy, ul. Hony III.) - probíhá rekonstrukce východní strany oplocení (výměna za ocelová lanka)

Hřiště č. 305 (Letná, ul. Pod Rozhlednou) - probíhá rekonstrukce oplocení dětského hřiště

Hřiště č. 308 (Letná, ul. Pod Rozhlednou) - probíhá rekonstrukce oplocení sportoviště

Hřiště č. 349 (Lhotka - Chlum) - probíhá rekonstrukce oplocení sportoviště

Hřiště č. 352 (Zlín, Příluky, ul. Pod Mlýnem) - probíhá rekonstrukce oplocení dětského hřiště

Hřiště č. 427 (Jižní Svahy, Podlesí V) - probíhá rekonstrukce oplocení dětského hřiště

18.06.2014 od 16:00 na hřišti č. 197

hřiště č. 197, Zlín - JS - ul. Družstevní - veřejné projednání záměru rekonstrukce povrchu stávajícího sportoviště

28.5.2014

Hřiště č. 248 (II. segment, Jižní Svahy)

Probíhá kompletní rekonstrukce herního prvku "slonoskluzavky" včetně certifikace.

23.5.2014

Hřiště č. 62 (Lesní čtvrť, Prostřední)

Byla dokončena rekonstrukce hřiště. Zveme tímto rodiče a děti k jeho návštěvě a prosíme o shovívavost a strpení pro plochy trávníku, které se ještě dokončují.

20.5.2014

Hřiště č. 383 (Kostelec) a č. 369 (Podhoří)

Probíhá rekonstrukce - výměna starých herních prvků (domeček se skluzavkou) za nové.

2013

Optimalizace hřišť Obeciny 2013

Hřiště č. 85 - osazení herní sestavy se skluzavkou, váhové houpačky, pružinového houpadla
Hřiště č. 86 - osazení lanového herního prvku, 2. pískoviště
Hřiště č. 89 - osazení pískoviště
Hřiště č. 90 - nové pružinové houpadlo
Hřiště č. 93 - osazení pískovišťě, váhové houpačky, pružinového houpadla
Hřiště č. 96 - osazení pneumatikové houpačky se štěrkovou dopadovou plochou
Hřiště č. 373 - výstavba parkourového sportoviště

22.7.2013

Hřiště č. 393 Kudlov
probíhá výstavba I. etapy Volnočasového areálu Kudlov.

21.6.2013

Hřiště č. 207 (Okružní, Jižní Svahy) a hřiště č. 21 (Podvesná)
Probíhá úprava travnaté plochy - založení sportovního trávníku.

Oplocení - na hřišti č. 314 (Letná)
Proběhne částečná oprava oplocení.

2012

Výměna pískovišť, 13.9.2012

Zahájení prací 14.9.2012 (dle počasí) - zrušení betonových a cihlových pískovišť vč. betonových patek herních prvků, zasypání jam, urovnání terénu.

  • hř.č.96, Obeciny III – likvidace betonového pískoviště 4,5x4,5 m, odstranění nánosu písku v okolí pískoviště 1 m
  • hř.č.93, Obeciny VI – likvidace cihlového pískoviště 3x3 m, odstranění nánosu písku v okolí pískoviště 1 m
  • hř.č.90, Obeciny IX – likvidace betonového pískoviště 3,5x3,5 m, odstranění patek herních prvků váhová houpačka a hrazdička
  • hř.č.87, Obeciny XIII – likvidace betonového pískoviště 4x4 m, odstranění nánosu písku v okolí pískoviště 1 m, odstranění 6 patek průlezky "Adam"
  • hř.č.86, Obeciny XV – likvidace betonového pískoviště 5x2,5 m, odstranění 1 řady dlaždic, odstranění patek herních prvků – váhová houpačka, 6 patek průlezky "Oblouk"
  • hř.č.85, Obeciny XVI – odstranění betonového pískoviště 4x4 m, odstranění 6 patek herního prvku "Oblouk", odstranění patky kolotoče "Zeměkoule"
  • hř.č.83, Obeciny XIX – odstranění betonového pískoviště 5,5x5,5 m, odstranění dlažby, 2 laviček, obrubníku za pískovištěm, urovnání terénu, zatravnění

Nová pískoviště budou následně osazena do 4 týdnů (dle počasí) na hř. č. 96, 93, 90, 87, 86, 85.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru